Lunsjgjengens marskviss:

Vet du hva vrakpanten på en personbil er?