Vil bruke milliarder på vei, skole, kultur og idrett

Trøndelag fylkeskommune er klare til å bruke milliarder på å bekjempe arbeidsløsheten.

Det er tverrpolitisk enighet om å bruke milliarder på å bekjempe arbeidsledigheten etter korona-krisen.  Foto: Mariann Dybdahl

Alle partier er nå enige om at det må hard lut til å for å stanse en historisk høy arbeidsledighet.