Begravelser og bisettelser tirsdag 27. juli

Vår Frue kirke: