Kirkevalget:

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1200 menighetsråd, og valg til landets 11 bispedømmeråd, som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Kirkevalget avholdes samme dag som kommune- og fylkestingsvalget, 9. september.

Saken oppdateres.

På forsiden nå