Dette er campusplanene:

NTNU skal flytte fra Dragvoll og samle trondheimsvirksomheten på og ved Gløshaugen.NTNU er sikret nok penger til hele universitetsutbyggingen på og ved Gløshaugen. Høsten 2020 lovet statsråd Henrik Asheim (H) 11,6 milliarder kroner til samlet utbygging av NTNU-campus.De humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene skal plasseres tett på teknologimiljøene sentralt på Gløshaugen.Kunst, arkitektur, musikk og design (Kamd-senteret) skal plasseres i nybygg mellom Studentersamfundet og hovedbygningen på Gløshaugen.I dette området er det også planlagt nybygg for NRK som skal flytte fra Tyholt. Økonomi- og fagmiljø innen innovasjon skal plasseres i området fra Handelshøyskolen til Gløshaugen.Det er snakk om 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av eksisterende bygg. Planområdet gjelder selve Gløshaugen, området mellom hovedbygningen og Studentersamfundet, gjennom Høyskoleparken fra Handelshøyskolen i Elgeseter gate, på parkeringsplassen Hesthagen og opp til Gløshaugen og sørover til Lerkendal og Valgrinda.NTNUs byggeplaner betyr bygging sør i Høyskoleparken. Det kan bety riving av deler av det gamle Statsarkivet og riving eller flytting av gamle trehus i Grensen.Psykiatrisenteret på Øya er med i byggeplanene, mens nybygg for helse- og sosialfag i Elgeseter gate 10 skal bygges før resten av campus.Vitenskapsmuseet og lærerutdanningene blir værende på Kalvskinnet.Byggestart blir i 2024.I 2028 skal alle bygg og uteområder være klare til full bruk.

Saken oppdateres.

På forsiden nå