Vil ha lovendring slik at alle byggeplasser blir som denne i Trondheim