Oppdal flyplass, Fagerhaug

Vestover - RWY 25 sett fra tårnet