Camilla Linnestad er sikret jobb: Disse yrkene blir det behov for i fremtiden

Her er listen over ungdommens smarteste yrkesvalg.

Fremtidens arbeidsmarked er vanskelig å spå. Men i takt med digitalisering og effektivisering vil behovet for diverse yrkesgrupper endre seg.   Foto: Signe Dons

– Jeg føler meg ganske sikret med tanke på jobb i fremtiden.