De pleide å ha årlig medarbeidersamtale. Da bedriften kuttet det ut, skjedde det noe med sykefraværet.

På ett år gikk sykefraværet i bedriften ned fra 8,4 prosent til 2,3 prosent. Dette mener de er årsaken.

Lederne er blitt kurset, og de ansatte har fått være med på prosessen som har gitt en kulturendring hos entreprenørselskapet WK Entreprenør. Det har gitt resultater, her illustrert ved Alexander Quidding (til venstre), Stein Runar Hotvedt og medeier i WK Entreprenør, Jørn Wegger.   Foto: Morten Uglum

– Jeg kan ikke si at jeg umiddelbart tenkte at dette virket veldig lovende. Vi visste ikke helt om det var en god vei å gå for bedriften.