Fire enkle grep som trener hjernen

Det er fullt mulig å trene hjernen.

KAJA NORDENGEN: Hjerneforsker og lege med spesialisering i nevrologi ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Forsker på demens.   Foto: Dan P. Neegaard

– Eksamenslesing er egentlig en eneste lang hjernetrening. Å lære oss nye ting trener hjernen. Vi venner oss også til å konsentrere oss over lengre perioder av gangen, sier Kaja Nordengen.