Joar Kavli velger å ta ut tidlig pensjon samtidig som han jobber fullt. Det kan lønne seg.

Disse faktorene avgjør om du bør ta ut tidlig eller sen pensjon.

Han hadde hørt av flere venner at det kunne lønne seg. Nå har Joar Kavli også bestemt seg for å ta ut tidlig pensjon.  Foto: Siri Øverland Eriksen

– Det er ikke lenger nødvendigvis et spørsmål om når man skal gå av med pensjon, men et spørsmål om når man skal ta ut sin pensjon, sier jurist og jobbekspert Alexandra Plathe.