Samler seg om Trondheim

Namsos skrinlegger visjonene om nasjonalt museum og opplevelsessenter for rock.

Saken oppdateres.Nå går Trøndelag samlet for et trondheimsbasert nasjonalt senter. I kampen om et nasjonalt senter for rock har trønderne nå ofret Namsos' vyer mot en mer realistisk og politisk spiselig løsning. Etter det Kulturadressa erfarer er det sterke krefter fra flere hold i bransjen, samt publikumsgrunnlaget som har fått partene til å falle ned på en sterkere trondheimsbasert løsning.

- Endringen var nødvendig for å berge prosessen og for å få til et godt Trøndelagsalternativ. Det er bedre å få litt av noe stort, enn å få ingenting fordi man siktet for høyt, sier ordføreren i Namsos, Kåre Aalberg fra SV (bildet).

Rock City overlever

Det var ingen slagen ordfører vi snakket med i går. Det er fremdeles en god del aspekter ved Trøndelagsalternativet som inkluderer virksomhet i Namsos.

- Vi holder fortsatt på planene om Rock City, der et identitetsskapende museum av regional art vil bli kjernen sammen med utdannings- og kompetansesatsingen, sier Aalberg. Allerede før helgen ble det klart at prislappen på 96 millioner for opplevelsessenter i Namsos ikke hadde politisk støtte. Rammene vil nå ligge på rundt 20 millioner - noe som gjør det lettere for Aalberg og co i Namsos å svelge Namsos' nye rolle.

- Økonomien tillot uansett ikke alle våre visjoner, men det er selvfølgelig tungt å gi slipp på et ferdigtenkt prosjekt, sier Aalberg.

Den siste tiden har Aalberg i samarbeid med fylkesordfører Tore O. Sandvik (AP) finslipt på formuleringene i den samlede søknaden fra Trøndelag. Det var i denne prosessen det ble presserende å skrive ned Namsos' rolle.

Fiskvik ut mot Namsos

Saken har bølget fram og tilbake de siste dagene. En av de viktigste aktørene i norsk musikkbransje, Sæmund Fiskvik (leder for de internasjonale plateselskapers felles kontor i Norge) mente i går formiddag at trønderne var i ferd med å spille seg ut av kampen med urealistisk tro på senter i Namsos.

- En delt løsning i Trøndelag er verre enn en delt løsning i Oslo. Skal folk kjøre tre timer i buss til Namsos for å dra på opplevelsessenteret etter å ha vært på arkivet i Dora? Dette er uholdbart, uttalte Fiskvik tirsdag formiddag.

Senere samme dag ble det imidlertid klart at Namsos hadde jenket seg.

Trøndelag mot røkla

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik (bildet) er imidlertid ikke med på at Namsos nå er ute av bildet.

- Nei, slett ikke. Jeg ønsker fortsatt at Namsos skal ha nasjonale oppgaver innenfor rock, og at de bygger videre på kompetansen, tradisjonen og engasjement som de har vist til nå. Jeg ser dessuten for meg utstrakt utveksling av utstillinger mellom Trondheim og Namsos.

Sandvik vektlegger viktigheten av at trønderne nå står samlet om en realistisk løsning. - Nå er det Trøndelag mot røkla. Oslo har fått politisk støtte blant sine lokalpolitikere og bransjen har stort tyngdepunkt i Oslo.

Fylkesordføreren har likevel tro på at det blir Dora som til slutt vinner fram.

- Vi har det desidert beste konseptet med arkiv og opplevelsessenter på Dora, trønderrock-museum og Rock City i Namsos.

- Du tror ikke namsosingene føler seg forbigått i denne saken?

- Nei, det redigerte konseptet har namsosingene selv vært med på å foreslå. Faktisk tror jeg at ringvirkningene vil bli størst nettopp i Namsos fordi de vektlegger næring og utdanning så sterkt. 
 
På forsiden nå