Monument for refleksjon

Det begynte med at selskapet ville hedre sine tre grunnleggere med statuer. Det endte med et refleksivt kunstverk midt mellom rom og skulptur - med solen som lysmester.

Saken oppdateres.

De svenske kunstnerne Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson vant konkurransen om å få lage monumentet til Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskabs (DKNVS) 250-årsjubileum. Verket «Reflexions» skal symbolisere selskapets plass i verden og vitenskapens plass i historien.

- Vi fant fort ut at vi ikke ville ha et trivielt motiv med en mann på sokkel. Vi ble overbevist om at vårt virke best lot seg symbolisere av noe abstrakt, sier visepreses og komitéleder Kristian Fossheim.

Han holdt hovedtalen ved gårsdagens offentliggjøring av vinnerutkastet. Han er svært fornøyd med valget av den sylinderformede «Reflexions» og mener den forteller noe om de 250 årene selskapet har preget Trondheim og Norge.

- Refleksjon er vitenskapens vesen. Dessuten er det mange fysiske fenomener i sving her. Både speiling og klassiske former i samspill, sier han og viser frem modellen som i 2010 skal materialisere seg i full størrelse i parken utenfor Vitenskapsmuseet. «Reflexions» er både et monument og et rom. Kunstverket danner et slags lysthus eller omvendt speilhus. I midten ligger en 90 cm stor speilkule. Er du inne i verket vil dine bevegelser speile seg i kulen. «Lysthuset» speiler også det som skjer i parken utenfor med sine speilvegger.

- Det var ikke lett å svare på den utfordringen selskapet ga, begynner kunstneren Mats Olofgörs.

- Vi skulle både reflektere selskapets lange tradisjon og se framover. Formene plasserer verket i historien, mens andre løsninger peker framover. Ytterveggene er inspirert av selskapets eget borde-mønster, mens belysningskonseptet er genuint nytt, sier Olofgörs.

- Speiling er et nøkkelord, supplerer Johansson.

- Vi har lagt inn belysning som vil bli påvirket av den mengde sol monumentet får i løpet av dagen. Slik sett vil natten bli en speiling av dagen. Solen vil avgjøre hvilken farge monumentet får etter at det er blitt mørkt, forklarer Torbjörn.

Øye for vitenskap

Stockholmskunstnerne jobber egentlig hver for seg, men interessen for romlig kunst og belysning gjorde at de fant sammen i DKNVS-konkurransen.

- Vi har fått brynet ideene på hverandre og det har skjerpet oss og bedret monumentet, forteller Olofgörs.

Kunstfaglig leder i juryen, Leiken Vik, mener vinnerutkastet utfordrer både øyet og kunnskapslysten.

- Øyet som sans er undervurdert i kunnskapssammenheng. Den nysgjerrighet som vekkes via det vi ser er base for mye tenkning. Dette synes jeg kunstneren har fått frem, sier Vik.

 
    
      (Foto: Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: Foto: RICHARD SAGEN

 
    
      (Foto: v)

  Foto: v

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå