Huitfeldt hudflettes i NRK-blogg

Avgått styreleder i Språkrådet Magni Øverbotten mener Anniken Huitfeldt gikk bak ryggen hennes.

Saken oppdateres.

Kampen om hvem som skal ta over etter Sylfest Lomheim som leder i Språkrådet har blitt en bitter strid mellom det avgåtte styret og kulturminster Anniken Huitfeldt. Et enstemmig styre gikk inn for professor Kjell Lars Berge, men ministeren overprøvde dette og striden endte med at store deler av styret trakk seg.

Styrelder føler seg oversett

Magni Øverbotten klinket til med et uvanlig krasst blogginnlegg på nettsidene til Nynorsk mediesenter i NRK i forrige uke. Denne uken har linken til bloggen gått rundt på de sosiale mediene etter at forfatter Olaug Nilssen sendte ut tips om saken til sine 1800-twitterfølgere.

Bakgrunnen er striden om hvem som skal bli ny direktør i Språkrådet - en strid som endte med at nesten hele styret i Språkrådet trakk seg 15. okotber. 19. oktober publiserte Øverbotten en blogg med beskrivelser av en prosess der hun som leder av styret er blitt oversett - og hun peker på tre forklaringer på dette: saklig uenighet med statsråden, distriktsproblematikk og dårlig kvinnesyn. Hun konkluderer i innlegget sitt med at hun er skuffet over at det er en tidligere lilkestillingsminister som overser den kvinnelige styrelederen og etterpå forklarer dette med at hun ikke var i Oslo på det aktuelle tidspunktet.

«Mest oppteken av å snakke med mennene i styret»

Øverbotten vil i dag ikke kommentere saken - og viser til at hun har sagt det hun mener i bloggen sin.

Den konkluderer slik:

«Eg har vore sokalla «kvinneleg leiar» i NRK i 25 år, og opplevt litt av kvart i så måte. Likevel kom det overraskande på meg at ein tidlegare likestillingsminister var mest oppteken av å snakke med mennene i styret. Når eg konfronterte henne direkte med det vonbrotet - med Fuglevik som døme - var svaret at det var fordi han var i Oslo! Det er tydelegvis for langt å ringe til Førde. Visste vi det ikkje? Men nyttig å vite for andre som skulle kome til å rote seg bort i styre og stell, og nok eit døme på Oslo-brillene, for dei som samlar på slike.»

Departementet avviser kritikken

Kulturdepartementets kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz var klar over innholdet i Øverbottens blogg da Adresseavisen tok kontakt torsdag. I en mail uttaler departementet:

I forbindelse med søket etter ny direktør i Språkrådet har det vært avholdt en rekke møter mellom embetsverk i departementet og representanter for Språkrådet. I tillegg har det vært avholdt fire møter der statsråden har vært til stede.

1. Møte med Magni Øvrebotten og Tor Fuglevik, fungerende leder og nestleder i Språkrådets styre 30. august

2. Møte med fungerende direktør i Språkrådet, Sigfrid Tvitekkja. 13. oktober.

3. Møte med Språkrådets styre. 14. oktober

4. Møte med de tillitsvalgte i Språkrådet, Rikke Haug (NTL) og Torbjørg Breivik (Forskerforbundet) 15. oktober

I tillegg ba statsråden om møte med ansatterepresentanten i forkant av sin avgjørelsen om å lyse ut stillingen på nytt. Han er mann, men statsråden ville også bedt om møte med vedkommende dersom det var en kvinne.

Statsråden har verken snakket med Tor Fuglevik på telefon eller hatt møter med han der Magni Øvrebotten ikke har vært til stede.Leter etter styremedlemmer

Kulturdepartementet er nå på jakt etter ny leder i Språkrådet - men må ha på plass et fulltalig styre først.

Flere styremedlemmer nå har valgt å trekke seg fra styret. Departementet vil derfor arbeide for å få et nytt styre så raskt som mulig. Direktørstillingen vil bli utlyst så snart det nye styret er på plass, heter det i nyhetsmeldingen på departementets hjemmsider.

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå