Vil legge ned Luftforsvarets musikkorps

Forsvarssjefen foreslår i dag at fem militærkorps reduseres til ett.

Legges ned? Luftforsvarets Musikkorps står i fare for å bli nedlagt, noe som vil bety at 28 heltidsmusikeren mister jobben. Her spiller LFMK med solist Jan Magne Førde på Byscenen, der korpset er en viktig leietaker, tidligere i år. 

Saken oppdateres.

Det kom fram da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i dag la fram sitt fagmilitære råd under en pressekonferanse i Oslo.

LES PÅ PLUSS: Skjebnedag for Luftforsvarets musikkorps

Tidligere i dag skrev Adresseavisen om faren for nedleggelse av Luftforsvarets musikkorps (LFMK) i Trondheim, og det viste seg at det fagmilitære rådet foreslår det verst tenkelige utfallet for de 28 heltidsmusikerne i LFMK.

Ett stort orkester i Oslo

I dokumentet heter det:

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon videreførersine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefenvil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.» (vår utheving.)

Antall musikere i Forsvaret reduseres dermed fra 153 i dag til 100, og korpsene i Trondheim, Bergen, Horten og Harstad legges ned til fordel for ett stort orkester i Oslo.

Last ned forsvarssjefens fagmilitære råd her

Vedtak i 2016

LFMK har i dag en rekke oppdrag også for det sivile samfunn.

Selv om korpset nå foreslås nedlagt, er den endelige beslutningen noen måneder unna. Rådet blir et sentralt innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny langtidsplan for Stortinget våren 2016.​

På forsiden nå