Trønderrock-debatten:

Wester: «Dyrker avguder og bygger kongeriker til dem»

Rock City og dyrkingen av trønderrocken har vært negativ for Namsos, mener teaterregissør Nina Wester. Eks-sjef i Rock City Åsmund Prytz er delvis enig.

Kritikk: Trønderrock-debatten fortsetter. Teaterregissør Nina Wester presiserer at hun ikke har noe behov for å «ta» Verdal Teaterlag, men at kjernen i debatten ligger i Namsos og Rock City. 

Saken oppdateres.

– Rock City er et eksempel på hva dyrking av gullkalver kan føre til, sier Nina Wester.

Teaterregissøren går hardt ut mot Rock City i et leserinnlegg i Adresseavisen.

Her skriver hun blant annet:

Aldershjemmet på Otterøya, der jeg kommer fra, er nedlagt på grunn av dem skrale kommuneøkonomien i kjølvannet av Rock Cityskandalen. Dyrkingen av trønderrocken har fått enorme konsekvenser for det lille lokalsamfunnet. Det er langt mer alvorlig enn teater noen gang vil bli.

Rock City er derfor et skrekkeksempel på hvordan det kan gå om en kultur dyrker noen få avguder og skal bygge kongeriker til dem.

Les hele Ordet Fritt-innlegget her (Pluss)

– Tenker ikke bredt nok

Torsdag forrige uke ble det kjent at Verdal Teaterlag skal sette opp musikalen «Levva livet», basert på Åge Aleksandersens låter. Året før var «Vinsjan på kaia», som tok utgangspunkt i D.D.E.s musikk, den store satsingen.

I et intervju med Trønder-Avisa startet teaterregissør Nina Wester det som skulle bli en trønderrockdebatt. I sitt nye leserinnlegg presiserer Wester at hun ikke har noe behov for å «ta» Verdal Teaterlag, men at kjernen i debatten ligger i Namsos og Rock City. Hun spør om Rock City var fundamentert godt nok.

Les mer om hva Nina Wester mener her

– Rock City var i utgangspunktet et bra prosjekt, men det som er blitt et museum for trønderrocken, er et bevis på hvordan det blir om man ikke tenker bredt nok. Hvilken funksjon skulle Rock City ha i et større perspektiv, spør Wester, som lurer på om det ble gjort gode nok markedsundersøkelser før arbeidet med opplevelsessenteret ble satt i gang.

LES OGSÅ: Nå blir det en ny runde med «Vinsjan»

Hva gikk galt?

Wester mener at Rock Citys dyrking av trønderrocken har fått alvorlige konsekvenser for Namsos kommune, uten at noen har vært nødt til å stå til ansvar.

– Hver gang jeg er hjemme, merker jeg at Rock City-saken preger folk. Den blir snakket mye om, folk er sinte og føler seg oversett. Hvor ble det av alle pengene? Hva skjedde? De har ikke fått svar, sier Wester.

– Man må lære noe av dette, og det er derfor jeg går ut med min mening. For å gå videre må man først få svar. Deretter må man finne en måte å utvikle kulturen videre på, finne nye spor og veier, sier Wester, som mener både lokalpolitikerne og styret i Rock City må på banen.

– Storm i et vannglass

Daglig leder i Rock City og D.D.E.-medlem Bård Jørgen Iversen mener at Rock City ikke er har noe med denne debatten å gjøre.

– Det Wester sier er søkt og helt utafor. Vi har ikke tenkt for smalt, men i alle sjangere er det «gudmødre» og «gudfedre». Rock City har i første omgang jobbet med å lage et bransjesenter for norsk pop og rock, og i tillegg et opplevelsessenter for trønderrock. At Rock City så langt ikke har lyktes med å etablere bransjesenteret er helt klart et faktum, men det har på ingen måte noe å gjøre med trønderrocken som sjanger eller at det har vært tenkt for smalt, sier Iversen.

Les også: Rock City i Namsos får ikke én krone på statsbudsjettet for 2016.

Han sier Rock City ikke kommer til å jobbe annerledes som følge av denne debatten.

– Debatten er storm i et vannglass. Vi kommer til å jobbe som planlagt også i tiden som kommer, så får vi se når det endelige statsbudsjettet legges frem om vi har lyktes i å overbevise de bevilgende myndigheter eller ei. At Rock City på enkelte områder har gjort ting på feil måte tidligere er vel ingen direkte uenig i, men det er en helt annen diskusjon, sier Iversen, som mener at de har jobbet mye den siste tiden med å informere folk både i Namsos og i bransjen om hva som skjer med Rock City.

Mangel på ydmykhet

Åsmund Prytz, som var daglig leder i Rock City fra oktober 2012 til mars 2015, mener litt ydmykhet kunne vært på sin plass når det gjelder Rock City-prosjektet.

– Mangel på ydmykhet, selvforståelse og læringsvilje kan ha medført at man har ignorert innspill og verdifull kompetanse i troen på at man selv kan best, sier Prytz.

Han mener stahet og tro på egne ressurser er bra, men at det også kan få negative følger. Prytz viser til følgende setning fra årets statsbudsjett: «Rock City (...) i liten grad bidrar til å styrke og utvikle musikkfeltet på et nasjonalt nivå».

– Den nådeløse setningen er hentet fra statsbudsjettet 2016 og gjør det lett å fjerne statsstøtten til Rock City, sier Prytz.

Siden statsbudsjettet ennå ikke er vedtatt er det for tidlig å si hva de økonomiske konsekvensene for Rock City vil bli, men slik Prytz ser det har Namsos per i dag forspilt sine muligheter.

– Det er trist for et nasjonalt musikkmiljø som kunne gjort god nytte av fasilitetene i Namsos, men mest trist for innbyggerne i byen som får regninga når Rock City-prosjektet nå skal gjøres opp.

Ikke over og ut

Bård Jørgen Iversen innrømmer at han ble bekymret av å lese forslaget til årets statsbudsjett, men at det ikke er over og ut for Rock City ennå.

– Etter at jeg tok over som daglig leder har vi hatt et godt samarbeid med resten av bransjen, og vi har mange nye prosjekter på gang. Disse kommer hele bransjen til gode, og er ikke sjangeravhengig, sier Iversen.

Hva mener du?
Du må velge et alternativ
Debattens kjerne : Teaterregissør Nina Wester går hardt ut mot Rock City i et leserinnlegg. 

Debattens kjerne : Teaterregissør Nina Wester går hardt ut mot Rock City i et leserinnlegg. 

Daglig leder i Rock City, Bård Jørgen Iversen (helt til venstre i bildet), mener senteret ikke har noe i denne debatten å gjøre. 

Daglig leder i Rock City, Bård Jørgen Iversen (helt til venstre i bildet), mener senteret ikke har noe i denne debatten å gjøre. 

Også kritisk: Når det gjelder Rock City-prosjektet kunne det vært på sin plass med litt ydmykhet, mener tidligere sjef i Rock City, Åsmund Prytz. 

Også kritisk: Når det gjelder Rock City-prosjektet kunne det vært på sin plass med litt ydmykhet, mener tidligere sjef i Rock City, Åsmund Prytz. 

På forsiden nå