Storhaug i spissen for bokdebatt med politibevoktning

Temperaturen ble høy, men munnhuggeriet uteble da Snorre Valen og Hege Storhaug møttes til debatt om islam.

Hege Storhaug og Snorre Valen før debatten  Foto: Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Du er naiv, Snorre Valen, sa Hege Storhaug.

- Men du framstiller situasjonen som om vi allerede har tapt. Norsk kultur er sterk, svarte han.

Valen og Storhaug ble som ventet ytterpunkter da hennes bok «Islam – den 11. landeplage» ble satt under debatt på Cosmopolite i Oslo tirsdag kveld. Boka er trykket i 17 000 eksemplarer og blir en av høstens bestselgere.

Les også: Vi må snakke om Hege (PLUSS)

Storhaug går i boka grundig til verks og beskriver islams utvikling helt fra 600-tallet og fram til i dag. Budskapet hennes går ut på at «vår tid er forbi» og at sentrale, vestlige verdier som ytringsfrihet og likestilling allerede er svekket på grunn av islams påvirkning. Hun mener Norge og Europa beveger seg inn i en ukultivert og udemokratisk tidsepoke.

Alle som satt i panelet var enige om at islams økende utbredelse i Norge og Vesten innebærer betydelige utfordringer.

- Hun har dårlig selvtillit

- Vi har et problem. Hege Storhaugs bok inneholder flere bra partier. Blant annet støtter jeg fullt ut hennes gode oppgjør med Islam Net. Men slik jeg leser boka, mener Storhaug at vi allerede har tapt. Hun har dårlig selvtillit på vegne av de norske verdiene. Det har ikke jeg, sa Snorre Valen, etter at debattleder Fredrik Solvang fra NRK hadde innledet med å si at Storhaug tegner et dystert bilde av situasjonen og at hun mener vi befinner oss i en tredje fase av jihad, hellig krig.

- Vanlige folk merker at en kulturell endring er i gang, sa Storhaug, som også mener at dette er en viktig årsak til at boka selger så godt. Da Valen utfordret henne til å komme med løsninger, svarte hun at vi kan begynne med å ta statsstøtten fra moskeer som forkynner fundamentalistisk islam. Etter hennes mening dominerer en kvinneundertrykkende og udemokratisk form for islam så å si alle norske moskeer.

Slemme og snille muslimer

Hun deler i boka islam i to retninger, såkalt Mekka-islam og Medina-islam. Mekka-islam er tolerant og liberal, og hun har gitt denne retningen navnet etter den fredelige forkynnelsen Muhammed drev i Mekka tidlig på 600-tallet. Da han flyttet til Medina i 622, endret han kurs og utviklet en krigers, totalitær og mer altomfattende religion. Det er denne «slemme» formen for islam, som mange vil kalle fundamentalistisk, som etter hennes mening dominerer i Norge og Vesten.

Sosialantropolog Linda Noor, som leder den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, deltok også i debatten. Hun har selv konvertert til islam og mener Storhaugs påstander om ekstreme holdninger i norske moskeer er feil.

- Opptatt av integrering

- Jeg er enig i at vi har utfordringer med enkelte holdninger blant norske muslimer. Men jeg har i mange år besøkt en rekke moskeer. De aller fleste av dem er opptatt av at muslimer skal følge norsk lov og integrere seg i det norske samfunnet. Det foregår dessuten en dragkamp internt i muslimske miljøer, blant annet når det gjelder likestilling. Vi burde heller støtte de gode kreftene framfor å stemple alle, sa hun.

Storhaug svarte at mange moskeer fungerer som mellomstasjoner der unge mennesker utvikler et ekstremistisk tankegods. Noen av dem blir deretter plukket opp av voldelige fundamentalister.

Forslag til løsninger

Sosiologen og debattanten Kjetil Rolness deltok i panelet som en slags forsvarer for Storhaug. Han påpekte at hun har skrevet ei bok som riktignok ikke er balansert, men som likevel er full av faktaopplysninger og fri for teorier om hemmelige sammensvergelser.

Snorre Valen hadde flere konkrete forslag til hvordan problematiske holdninger blant muslimer i Norge kan bekjempes.

- Allerede i 2009, da jeg var stortingskandidat, foreslo jeg at vi skulle ta statsstøtten fra menigheter som driver med kvinnediskriminering. Men Fremskrittspartiet var imot. Fortsatt har vi gode muligheter for å skape bedre integrering. Vi kan avskaffe kontantstøtten og bekjempe etableringen av muslimske gettoer. Jeg har så stor tro på verdiene vi alle er glade i at jeg mener vi kan klare oss fint. Jeg kan ikke legge fra meg trua på Europa, slik Hege Storhaug gjør, bare fordi vi har problemer, sa Valen.

På forsiden nå