Jakter på mynter, søljer og hodeskallen til en birkebeiner i brønn på Sverresborg

I løpet av de neste fire ukene skal arkeologer grave videre i brønnen på Sverresborg og hente opp resten av birkebeineren man første gang fant deler av i 2014.

Arkeologisk utgraving av brønnen på Sverresborg. Anne Petersén og Hanne Haugen graver på oppsiden av brønnen der de etterhvert skal hente ut resten av skjelettet fra middelalderen. I gravemaskina sitter Torstein Opheim. Foto: RICHARD SAGEN 

Saken oppdateres.

Målet med utgravingene denne gang er å finne de gjenværende delene av skjelettet i brønnen for å sikre at blant annet hodeskallen ikke går tapt. Selve brønnen skal også graves ut for om mulig å finne gjenstander fra middelalderen.

LES OGSÅ: Disney World kopierer bygg fra Sverresborg

Middelalderlag

- Hele brønnen skal nå undersøkes og vi skal tømme brønnen for bygningsstein slik at vi kan komme ned til urørte, autentiske middelalderlag, forteller direktør for Sverresborg folkemuseum, Torunn Herje. Museet har store forventninger til hva som skjuler seg under brønnen og regner med at de kan finne spor fra middelalderen.

- I en brønn kan det skjule seg mye med tanke på all mystikk vi gjerne forbinder med en brønn. Det var her folk kastet ting, mistet og ofret. Dette blir et veldig spennende arbeid som vekker stor nasjonal, og til og med internasjonal oppmerksomhet, sier Herje.

LES OGSÅ: Skjelettet i brønnen på Sverresborg

Sensasjonelt funn

I oktober 2014 fant man deler av et skjelett i brønnen. Målet er å kunne hente ut resten av dette skjelettet fra middelalderen, inklusiv hodeskallen.

- Vi kjenner historien til dette skjelettet fra brønnen, derfor er det spennende å kunne bekrefte denne historien arkeologisk. Ifølge sagaen skal det være en birkebeiner som ble drept av baglerne og kastet i brønnen da de inntok borgen i 1197, sier Herje som tror dette kan gi ny og viktig kunnskap om borgens historie. Med nye metoder vil det også være mulig å finne mer informasjon om mannen i brønnen og omstendighetene som førte til at han ble drept og kastet dit.

Utgravingen er bestilt og finansiert av Riksantikvaren. Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som gjennomfører utgravingen og fire arkeologer, en osteolog og en kriminaltekniker er nå i sving på borgen.

LES OGSÅ: Tipptippoldebarnet til byggherren forteller historien bak praktbygget

Tungarbeid

- Skjelettet er vanskelig tilgjengelig, skjult under stein og jordmasser i en bratt skråning. Vi vet hvor det ligger, men er helt avhengige av å fjerne massen for å få opp resten. Tidligere har vi hentet ut brystkasse, ryggsøyle og bekken. Funn av hodeskallen vil være av vesentlig betydning, sier Anna Petersèn i NIKU.

Hun tror det er store muligheter for å finne en rekke middelaldergjenstander i brønnen, som f.eks. søljer, deler av vindus- og dørportaler i kleberstein, lærsko, belter og mynter.

- I dag fant vi et fint dørbeslag i jern. Det er utrolig artig at det tydeligvis er et stort potensial for å gjøre mange funn her, sier Petersèn. De jobber blant annet etter politiets metode for åstedsgranskning der det dreier seg om å sikre området og funnene de gjør.

LES OGSÅ: Odelsbonden ned fra pidestallen!

Detektivarbeid

- Det er en flott metode for oss i dette utgravings- og sikringsarbeidet. Vi betrakter det som skjedde med mannen i brønnen som en dramatisk hendelse, en krigshandling med alvorlige konsekvenser. Når vi henter opp resten av skjelettet vil vi kunne utforske mer hva som kan ha ført til at han havnet i brønnen. Om han ble drept, eller om det var en naturlig død, sier Petersèn.

Under utgravingen vil borgplatået oppe på Sverresborg være stengt for besøkende.

På forsiden nå