Rådmannen vil ha litteraturhus i Søndre gate

Rådmannen vil plassere Litteraturhuset i Trondheim øverst i Søndre gate. Samtidig inngår Litteraturhuset et samarbeid med NTNU.

Kulturkvartal: Rådmannen anbefaler at Trond Åm og Litteraturhuset flytter inn i den gamle brannstasjonen øverst i Søndre gate (bak til venstre), der det blir et helt kulturkvartal med bibliotek og kunsthall. 

Saken oppdateres.

Litteraturhuset har de siste ukene stått overfor et vanskelig valg. Skal de fortsatt holde til i Bakkegata eller flytte til den tidligere brannstasjonen øverst i Søndre?

Begge alternativer har fordeler og ulemper. Lokalene i Søndre gate, vegg i vegg med Trondheim folkebibliotek og byens nye kunsthall, er mindre enn Litteraturhuset hadde ønsket seg, og husleia er relativt høy. Til gjengjeld blir huset synlig i byen, og de får attraktive lokaler for små og store arrangementer.

LES OGSÅ: Litteraturhuset får en halv million kroner i støtte fra Fritt Ord.

Et nytt kulturkvartal

Det er denne plasseringen rådmannen går inn for. Hans syn ble lagt fram som en orienteringssak for formannskapet tirsdag og ble vedtatt uten debatt. Dermed er det bekreftet enda en gang at politikerne vil ha Litteraturhuset inn i det som skal bli et kulturkvartal øverst i Søndre gate.

Men saken er ikke helt avgjort. Det blir opp til Litteraturhusets styre å fatte den endelige beslutningen i et styremøte torsdag.

- Det er nyttig å få en slik uttalelse fra kommunen. Vi synes også at de har kommet oss i møte i så stor grad som mulig. Vi får blant annet disponere skriveplasser i biblioteket, og på lengre sikt kan vi får et areal i biblioteket der Norsk forfattersentrum kan få plass, sier Litteraturhusets leder Trond Åm.

Samarbeider med NTNU

Han gleder seg samtidig over at Litteraturhuset nå inngår en samarbeidsavtale med NTNU. Den blir underskrevet onsdag og er et ledd i NTNUs arbeid med å etablere en kunstnerisk virksomhet på høyt nivå og med en tydelig profil.

Avtalen innebærer at NTNU bidrar med 100 000 kroner til Litteraturhuset per år og at de samarbeider om flere arrangementer.

- Dette er svært gledelig. Vi har allerede hatt flere arrangementer sammen, og nå blir det enda flere. Å bygge bro mellom NTNU og byen er en av Litteraturhusets målsetninger, sier Trond Åm.

Deler ut litteraturpris

Avtalen innebærer også at samarbeidspartnerne skal dele ut en årlig litteraturpris fra neste år. 20 000 av de 100 000 kronene skal gå til denne prisen som annethvert år skal deles ut til skjønn- og faglitteratur. Det heter også i avtalen at de to aktørene skal tiltrekke seg nasjonal oppmerksomhet som ledende aktører innen litteraturformidling.

Hvis styret lytter til rådmannens anbefaling, vil mye av samarbeidet skje i brannstasjonens gamle lokaler. Der blir kaféen som skal åpne i høst, et knutepunkt.

LES OGSÅ: Trond Åm mente først at lokalene i Søndre gate var for små.

Flere lokaler tilgjengelig

- Kaféen har cirka 60 sitteplasser, og det passer til en god del av arrangementene våre. Hvis vi arrangerer debatter eller forfattermøter der vi trenger større plass, vil det nye kulturtorget i biblioteket bli en god arena. Samarbeidet med biblioteket gjør at vi kan bruke flere typer arrangementslokaler, sier Åm.

Rådmannen skriver i sin orientering at hvis Litteraturhuset blir lagt til brannstasjonen, vil det være positivt for alle som holder til i det nye kulturkvartalet.

Rådmannen legger også vekt på at dette stedsvalget vil gi publikum en følelse av at de går inn i et litteraturhus. Den største ulempen ved å velge Bakkegata som permanente lokaler, er at Litteraturhuset og Norsk Forfattersentrum da må bruke svært mye tid og ressurser på å finne lokaler som passer til ulike arrangement.

På forsiden nå