Krever samarbeid om jubileet i 2030

Et samarbeid mellom Olavsfestdagene og Olsokdagene er ennå ikke blitt virkeliggjort. Kulturminister Helleland forventer at dette skjer frem mot jubileet i 2030.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland forventer samarbeid frem mot jubileet om 14 år. Her i samtale om tro med Alf van der Hagen i forbindelse Olavsfestdagene. 

Saken oppdateres.

Både Olsokdagene og Olavsfestdagene har i år hatt stor suksess med sine verbalprogram. Med dette menes de arrangementene der publikum møter opp for å høre foredrag og debatter. Det er i det hele tatt mange likhetstrekk både mellom hvilke verdier evenementene er tuftet på og hvordan de presenteres av de respektive aktørene.

Begge arrangører skyver Olavs-arven fremfor seg og Olavsfestdagenes Vestfrontmøtet og Olsokdagenes Talerstol Stiklestad har alle intensjon om å være en nasjonal arena for debatt og meningsutveksling angående religion, tro og samfunn.

Likheter i presentasjon og intensjon

I Olavsfestdagenes presentasjon står det: "Vestfrontmøtet er blitt en bastion for meningsbærende innhold. Møtene og samtalene på Vestfrontplassen utenfor Nidarosdomen er en nasjonal arena for refleksjon mellom tro og samfunn. Under Olavsfestdagene tar man tak i de store spørsmålene. Norge er blitt et pluralistisk samfunn, der mange religioner og livssyn, ulike verdier og prioriteringer, lever side om side med hverandre."

I Olsokdagenes program står det: "Gjennom programserien Talerstolen Stiklestad, ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å invitere anerkjente fagfolk og sentrale representanter for kirke, politikk og samfunnsliv for øvrig til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet fram mot 2030."

LES OGSÅ: - Folk er kanskje lei TV-krangling

Et nødvendig samarbeid?

Flere ganger har det vært snakk om et samarbeid mellom de to aktørene Olavsfestdagene og Olsokdagene, men direktør Petter Myhr ved førstnevnte festival bekrefter at det ennå ikke har kommet til et samarbeidsmøte. Nettopp frem mot jubileet i 2030, et årstall som markerer at det er tusen år siden kristningen av Norge, vil dette bli en aktuell problematikk. Dette jubileet har - til tross for at det markerer en hendelse med betydning for hele nasjonen Norge - en sterk tilknytning til nettopp Midt-Norge.

Biskopen og Nidarosdomens restaureringsarbeider vil være sentrale aktører i dette jubileet. Trondheims Olavsfestdagene og Verdals Olsokdagene har, enn så lenge, base i hvert sitt fylke, men ettersom festivalene, på grunn av den vedtatte fylkessammenslåingen, vil være underlagt én og samme trønderske fylkeskommune fra og med 2017, er muligens et fremtidig samarbeid desto viktigere å få på plass.

Eksklusivitet og konkurranse

At begge verbalprogram frontes som den regionalt viktigste arenaen for denne typen offentlig diskusjon er interessant med tanke på et samarbeid. En annen faktor er blant annet at Olsokdagene opererer med eksklusiv booking, det vil si en forpliktelse fra bidragsytere om at de taler ekslusivt på angjeldende festival. Årets Olsokprofil, NRKs mangeårige Midtøsten-korrespondent Sidsel Wold, kunne dermed ikke bidra på Olavsfestdagene i samme tidsrom som hun befant seg i regionen for å holde sitt foredrag.

Avdelingssjef på Stiklestad, Ingegerd Eggen, sier at eksklusiv booking kun gjelder Olsokprofilen.

- Man jobber mye for å utvikle disse verbalprogrammene knyttet til årets tema i samarbeid med Årets Olsokprofil, og akkurat Olsokprofilen, som er den som i størst grad fronter talerstolprogrammet på Stiklestad, ønsker vi å holde for oss selv.

LES OGSÅ: Man kan ikke bruke bombefly mot soloterrorister

Petter Myhr forstår dette valget og sier at dette gjør at aktører som Olavsfestdagene må jobbe ekstra hardt for å få riktige aktører til sin festival.

- Å få viktige debattanter til å bidra på verbalprogrammene er avgjørende, sier han. Jeg forstår godt at Olsokdagene opererer med eksklusiv booking av sin Olsokprofil. De har lagt mye arbeid ned i dette og da forstår jeg at de vil ha henne for seg selv. Samtidig understreker dette at vi må jobbe hardt for å opp sikre oss de aktørene vi vil ha. Noen ganger er konkurranse sunt.

Både Myhr og Eggen understreker at de er interesserte i et samarbeid, men at det enda ikke har vist seg mulig å få i stand. Planleggingsmøter kan muligens gjennomføres etter at årets Olavsfestdager er avsluttet.

Kulturministeren forventer samarbeid

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har i sommer besøkt både Olsokdagene, der hun åpnet Spelet om Heilag Olav, og Olavsfestdagene, der hun snakket om sitt forhold til tro i samtale med Alf van der Hagen. Hun er på sin side klokkeklar angående et samarbeid frem mot 2030.

LES OGSÅ: - Stiklestad har et stort potensial

- Dette er et jubileum av største nasjonale betydning. Hele landet og folket skal kunne ta del i dette. Trøndelag står i en særstilling hva gjelder ressurser her og mange av de aktørene som vil være blant de viktigste i gjennomføringen har base i Midt-Norge. Da snakker jeg blant annet om biskopen, Nidarosdomens Restaureringsarbeider og selvfølgelig også Olavsfestdagene og Olsokdagene. Jeg vil invitere samtlige aktører til Oslo og Kulturdepartementet for å få i gang samtaler henimot et stort samarbeid. Jubileet i 2030 er en unik mulighet til å ta opp grunnleggende verdier i samfunnet og da må man dra sammen for at folket skal få en best mulig opplevelse.

Årets Olsokprofil Sidsel Wold er booket som eksklusiv for Olsokdagene. Her under foredraget

Årets Olsokprofil Sidsel Wold er booket som eksklusiv for Olsokdagene. Her under foredraget "Smertefulle vendepunkt" 

Vestfrontmøte, en paneldebatt om

Vestfrontmøte, en paneldebatt om "Jesus var kommunist". De som deltok var Hanna Nabintu Herland, religionshistoriker, debattant og forfatter, Kari Veiteberg, prest i Kirkens bymisjon, har hatt tillitsverv for SV, Erik Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted og Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole, tilknyttet tankesmien Skaperkraft. NRK-profil Tomm Kristiansen ledet debatten foran Nidarosdomen 

På forsiden nå