Krigshistorie som poetisk dans

Krigshistorien blir gjort tilgjengelig på en helt annen måte når Falstadsenteret inviterer til vandreforestilling.

Poetiske uttrykk: Krigshistorien blir fortalt på en helt annerledes måte i Falstadskogen når forestillingen «Tilføyelser» får premiere. 

Saken oppdateres.

26 aktører i alderen 16 til 80 år skal i aksjon når forestillingen «Tilføyelser» får premiere på Falstadsenteret 10. september.

Prosjektet tar utgangspunkt i senterets fyldige materiale fra andre verdenskrig, men formidler krigserfaringer gjennom dans, bevegelse og musikk i stedet for på tradisjonelle måter.

Aktører fra 16 til 80 år

Prosjektets kunstneriske leder og koreograf, Anna C. N. Hegdahl, har blant annet fått med seg Nils Petter Molvær som komponist. Musikken hans ledsager publikum til tre arenaer der en rekke dansere vil gi kroppslig uttrykk for krigserfaringene som er dokumentert på Falstadsenteret.

- Vi har med oss ei gruppe kvinner i alderen 60 til 80 år som gjennom dans og bevegelse vil gi uttrykk for ulike krigsminner. 12 elever fra videregående skole ned i 16-årsalderen er også med, så aldersspennet blir stort, forteller Anna C. N. Hegdahl.

Kroppslig poesi

«Tilføyelser» er et samarbeid mellom Falstadsenteret, Nord-Trøndelag Teater og Dans i Nord-Trøndelag som kom i stand blant annet fordi Falstadsenteret gjerne vil formidle krigshistorien på nye, utrdisjonelle måter. Forestillingen blir vist to helger i september. Deretter skal en rekke skoleelever se den gjennom Den kulturelle skolesekken.

- Grunnlaget for forestillingen er Falstadsenterets tidsvitnemateriale der en rekke krigsfanger forteller om sine opplevelser. Vi formidler innholdet i intervjuene med dem på en kroppslig måte. Vi er ute etter å skape en kroppslig poesi og stimulere til innlevelse, heller enn å fortelle en tung og brutal krigshistorie, sier Hegdahl.

Åpner ved retterstedet

Forestillingen starter i Falstadskogen, ved siden av retterstedet der 200 fanger ble henrettet. Den fortsetter til brakkene der fangene satt og til gårdsplassen på selve senteret.

Nils Petter Molvær har komponert helt ny musikk som lydkunstner Jørgen Larsson presenterer i ulike lydinstallasjoner. Pekka Stokke står for lysdesignen, og Live Strugstad, Kennet Bruun Carlson, Jon Filip Fahlstrøm og Terje Tjøme Mossige er medskapende dansere.

På forsiden nå