Stadig flere leser Adressa på pc og mobil

Mens papiravisen holder stand, øker Adresseavisens samlede lesertall. Sterkest er økningen blant digitale lesere.

22 prosent flere leste adressa.no på mobil og nettbrett i andre halvår 2015/første halvår 2016. Samlet sett øker lesertallene med 2,25 prosent. Det er tall sjefredaktør Tor Olav Mørseth og administrerende direktør Tove Nedreberg er fornøyd med.  

Saken oppdateres.

Tirsdag klokken 09.00 la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) frem tall for lesning og opplagsutvikling i norske medier.

I Adresseavisens tilfelle viser tallene en betydelig vekst i antall lesere på mobil, nettbrett og desktop.

22 prosent flere leste adressa.no på mobil og nettbrett i andre halvår 2015/første halvår 2016 sammenlignet med samme periode året før. Det tilsvarer en økning på 20 000, fra 91 000 til 111 000 lesere.

På desktopputgaven er økningen 2,5 prosent, fra 158 000 til 162 000 lesere.

Øker totalt

Undersøkelsen viser også at papiravisen holder posisjonen. Lesertallet for Adresseavisen på papir viser en fremgang på 1,27 prosent, fra 157 000 til 159 000. Imidlertid har MBL innført en ny vekting i undersøkelsen, for å få et mest mulig likt utvalg av befolkningen. Legger man dette til grunn, viser lesertallet en nedgang på 1,27 prosent.

LES OGSÅ: - Norsk journalistikk står fortsatt sterkt

Det totale antallet lesere for Adresseavisen (papir, nett og mobil/nettbrett) i perioden viser en økning på 2,25 prosent – fra 268 000 til 274 000 lesere.

Det er tall sjefredaktør Tor Olav Mørseth og administrerende direktør Tove Nedreberg gleder seg over.

- Vi opplever en vekst på mobil og nettbrett, mens papiravisen holder stand. Det skal vi si oss fornøyd med, sier Mørseth.

- Det er hyggelig at lesertallene samlet viser en positiv utvikling mot tilsvarende periode i fjor og er på nivå med tidligere måling i år. Innholdet i våre kanaler leses og vi er spesielt fornøyd med at vi har vekst i antall abonnenter, sier Nedreberg.

Innhold- og produktutvikling

Begge to synes det er oppmuntrende med gode lesertall i en tid der mediehuset skal spare mellom 110 og 130 millioner kroner frem til 2020.

- Vi har også i den sammenheng fremhevet at våre produkter leses og abonnementsinntektene våre øker, mens det er annonseinntektene som utfordres. Konkurransen fra internasjonale aktører i det digitale markedet har gått utover annonseinntektene også lokalt, sier Nedreberg.

KOMMENTAR: En 249-åring med mye ugjort

Sjefredaktøren tror den positive utviklingen skyldes både godt innhold og utvikling av produktene, spesielt på mobil.

- Godt innhold er fortsatt det viktigste vi driver med. Vi har tatt noen grep der vi har endret hvordan vi ser ut både på mobil og i papiravisa. Og så har vi blitt enklere å bruke, særlig på mobil, blant annet med raskere lastetider. Men først og fremst har vi fortsatt å ha en god utvikling på innholdssiden. Blant annet har vi gått tydeligere inn i noen problemstillinger, som for eksempel byutvikling, sier Mørseth.

Journalistikken i fokus

Fremover blir det viktig å jobbe med hvordan vi kan løfte bruken av vårt innhold videre, mener Nedreberg.

- Dette gjøres gjennom digitalt salg og med basis i innsikt om bruk og kjøp av våre produkter. Det er viktig for oss at innholdet blir lest og at vi er til stede der leserne er, sier hun.

LES OGSÅ: Her er Adresseavisens «selvangivelse» for 2015

- Hva er de viktigste sakene Adressa skal jobbe med fremover, Mørseth?

- Vi kommer til å bruke betydelige ressurser på den dyptpløyende og gravende journalistikken, det er det som er kjernen i det vi driver med. Vi har styrket oss på den politiske journalistikken, og det kommer til å vises. Vi kommer til å styrke oss ytterligere på teknologi og nyskapning i regionen. Og så skal vi bli flinkere til å overraske av og til, ha glimt i øyet, slik vi gjorde på lørdag med den tegnede forsiden.

- Jeg syns dette er en hyggelig bekreftelse på at vi tross alt gjør en del ting riktig i det som er ganske tøffe tider. Det er alltid usikkerhet rundt slike undersøkelser, men jeg opplever at dette henger sammen med de andre tallene vi har fått.

MBL opplyser at lesertallene er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse med en feilmargin på cirka tre prosent.

På forsiden nå