- Jeg er oppgitt, dette er helt grått

Teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun fortviler over at teateret nok en gang blir utsatt for effektiviseringstiltak.

Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag teater er oppgitt over forslget til Stastbudsjett som rammer teateret hardt med fortsatt krav om effektivisering 

Saken oppdateres.

- Reelt sett får teateret mindre å rutte med fordi vi får en underkompensasjon i forhold til pris- og lønnsutviklingen, sier Seltun om forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Regjeringen har de siste tre årene igangsatt en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform ved statlige institusjoner som Seltun mener faller skjevt ut.

LES OGSÅ: Lenge leve Hedda

Mindre å rutte med

Det foreslås en økning på 1 187 000 kroner til Trøndelag Teater, tilsvarende 1,7 prosent. For Nord-Trøndelag Teater er det foreslått en økning på 252 000 kroner, noe som tilsvarer 1,73 prosent.

- Vi rammes hardt av dette fordi vi på eget initiativ har igangsatt effektiviseringstiltak og nå er det ikke mer som kan effektiviseres her. De siste tre årene har vi fått 1,5 millioner mindre å rutte med. Og når dette kommer på toppen av at vi selv har spart det vi kan, vil dette ramme de ansatte. På sikt vil det kunne gå mot oppsigelser, sier teatersjefen. Han har forståelse for at regjeringen ønsker effektiviseringstiltak, men ser ingen mulighet for å spare mer enn de allerede gjør.

LES OGSÅ: Kjersti Haugen satte opp «Lille Eyolf» på teatret i fjor.

LES OGSÅ: - Utrolig at teatersjefen gir anledning til den type kunstnerisk frihet

Kan ikke spare mer

- Jeg blir oppgitt, dette er helt grått. Nå må noen snart komme hit å peke på hvor vi skal effektivisere. Vi har ikke mer å ta av, vi har strammet inn over alt. Det finnes en grense for hvor mye som kan kuttes og den har vi nådd, sier Seltun.

For Nord-Trøndelag Teater er det foreslått en økning på 252 000 kroner, noe som tilsvarer 1,73 prosent. Det skuffer teatersjef Nora Evensen.

- Vi hadde håpet på en økning, i første omgang knyttet til lønns- og prisstigning. Når økningen er så liten er det i realiteten en nedgang.

LES OGSÅ: Krigshistorie som poetisk dans

Forringelse av tilbudet

Teateret i Verdal opplevde det samme i fjor. Hvis dette fortsetter over flere år vil det føre til en forringelse av kulturtilbudet i regionen, og det er beklagelig, mener hun.

- Vi er straks i ferd med å flytte inn i nytt hus i Verdal sentrum. Parallelt bygger vi muskler for å turnere i et dobbelt så stort område etter fylkessammenslåingen i 2018. I den forbindelse trenger vi å styrke oss både teknisk og administrativt. Dette statsbudsjettet gjør det vanskelig å få til, sier Evensen, som håper på et bedre resultat i 2018-budsjettet.

- I en tid med dramatisk nedgang i oljeinntektene presenterer vi et stramt statsbudsjett. Det er krav til innstramminger på alle områder. Derfor legger vi opp til en effektivisering og forenkling av tilskuddene på kultur og frivillighetsområdet. Det er dette som rammer teaterne, sier kulturminister, Linda Hofstad Helleland.

- Vi kommer til å følge opp med en tettere dialog med departementet opp mot søknaden i 2018. Vi er klar for å være en viktig medaktør i den nye regionen, avslutter teatersjef Nora Evensen.

- Når økningen er så liten er det i realiteten en nedgang, sier Nora Evensen, sjef for Nord-Trøndelag Teater. 

- Når økningen er så liten er det i realiteten en nedgang, sier Nora Evensen, sjef for Nord-Trøndelag Teater. 

På forsiden nå