Bytter navn når Trøndelag blir ett fylke

- Navnet skal vise at vi er et teater for hele Trøndelag, sier Nora Evensen ved Nord-Trøndelag Teater.

Nord-Trøndelag teater vil både bytte navn og turnere mer i sør når trøndelagsfylkene blir slått sammen i 2018. - Vi ønsker at folk i hele det nye fylket skal få tilhørighet og føle eierskap med oss, sier teatersjef Nora Evensen.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Mens flere kulturinstitusjoner er usikre på hva de skal hete når Trøndelag blir ett fylke, har Nord-Trøndelag teater bestemt seg for å skifte navn.

- Vi ønsker at folk i hele det nye fylket skal få tilhørighet og føle eierskap med oss. Vi er et teater som også skal reise ut til de minste stedene, ikke bare de største byene og kulturhusene som Riksteateret. Tilhørighet og identitet er en viktig del av det vi gjør, sier teatersjef Nora Evensen.

Les også: Disse skal lede det nye Trøndelag

Teateret er i dag eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune, men etter nyttår vil det nye storfylket være eier.

- Det medfører at vårt turnéområde må stå i samsvar med eierskapet, og vi må utvide betraktelig. Også i dag har vi enkelte forestillinger i Sør-Trøndelag, men fra og med neste år vil vi være like mye på Røros og Ørlandet, som på Leka og i Rørvik, sier Evensen.

Hva som blir det nye navnet på teateret, vil de offentliggjøre i forbindelse med åpningen av det nye teaterhuset i Verdal i september.

Flytteprosessen har vært tung for mange av de ansatte i Kulturrådet: - Hvis ingen vil flytte fra Oslo til Trondheim har vi et alvorlig problem

Rustet for endringene

Evensen sier de er spent på den økonomiske situasjonen etter fylkessammenslåingen.

- Akkurat nå jobber vi med budsjettsøknaden inn mot departementet, og vi håper de ser verdien av å ha et godt kulturtilbud der folk bor – i distriktene, og at det dermed vil vises på tilskuddet for 2017, sier hun.

- Er du bekymret for at kulturinstitusjonene i sør vil få en større del av pengepotten enn dere i nord?

- Vi har ingen grunn til å være bekymret, men man er alltid opptatt av en fornuftig fordeling av midlene. Vi har en virksomhet som kommer hele det nye storfylket til gode. Det er et viktig perspektiv å ha med seg, sier Evensen, som mener teateret er rustet til endringene nå som de er inne i et nytt bygg.

- Men det er viktig at vi har nok økonomiske muskler.

KOMMENTAR: «Massiv gamlisrock gjør logistikken rundt storhall på Øya enklere»

Vurderer navnebytte

Suzette Paasche, administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist), sier de har diskutert å endre navn, men at de ikke er kommet frem til en løsning ennå.

- Mist er også logoen vår, og vi har knyttet mye verdi til navnet. Kanskje kan vi beholde logoen, vi vil jo fortsatt ligge i det sørlige Trøndelag.

Paasche mener det er for tidlig å si noe om hvilke følger fylkessammenslåingen vil få for museene i sør.

- Vi er inne i en ny strategiplanprosess, og er i dialog med våre eiere der Sør-Trøndelag fylkeskommune er vår største. Vi ønsker å få vite deres vurderinger rundt museene, sier Paasche.

Museet Midt organiserer flere ulike museer i Nord-Trøndelag, blant dem Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. Direktør Sigmund Alsaker sier de er i gang med å diskutere et eventuelt navnebytte.

LES OGSÅ: - Kulturforskjeller er en av vår tids største utfordringer

Ulikt finansiert

Hva fylkessammenslåingen ellers vil bety for Museet Midt, vet de ennå lite om, sier Alsaker.

- Alle norske museer har nylig vært gjennom en omfattende konsolideringsprosess, så vi håper ikke dette blir voldsomme greier, sier direktøren, som skal ha møte med fylkespolitikerne i mars.

- Vi skal se på hvilke scenario vi kan få og hvordan vi skal forholde oss til dette videre. Det er mange modeller for samarbeid, som å slå sammen alle til ett, eller å se på tematiske ansvar ut fra andre tanker enn det vi har i dag.

Direktøren synes det er for tidlig å kommentere fordeling av midler mellom museene i sør og i nord.

- Det er veldig mange scenarioer en kan dra opp. Samtidig er det en kjensgjerning at Mist har en helt annen finansieringsmodell opp mot staten enn det vi i Nord-Trøndelag har.

ANMELDT: «Den minner om stemmen til en person som har kvalifisert seg til åttendelsfinalen i Idol»

Redaktør i Avisa Sør-Trøndelag, Anders Aasegg Morken, har tidligere sagt til Adresseavisen at de ikke planlegger å skifte navn etter fylkessammenslåingen.

Styrker kultur-Trøndelag

Leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag, Per Olav Skurdal Hopsø, sier også kulturkomiteene vil bli slått sammen. Hvem som skal sitte der, og hvordan den skal organiseres, avgjøres ikke før i oktober.

- Det blir viktig å se på institusjonene fremover, det er kanskje på kultur nord og sør er mest ulike. I Trondheim finnes flere statlige institusjoner, mens de i nord har bygd opp mye selv i samarbeid med fylket og kommunene. Det blir utrolig spennende å utvikle kulturen i hele Trøndelag, sier Hopsø.

Inger Marit Eira-Åhren er leder for kulturkomiteen i Nord-Trøndelag. Hun tror ikke kulturinstitusjonene vil merke særlig forandringer den første tiden.

- Etter hvert kan vi kanskje se på om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere seg på. I nord er vi god på distriktskultur og på å bringe kultur ut til folk, mens sørtrønderne har Trondheim med store institusjoner og dyktige ansatte samlet på én plass. Dene sammenslåinga skal styrke kulturfeltet i Trøndelag, slår hun fast.

Suzette paasche, dirketør for Mist. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Suzette paasche, dirketør for Mist.  Foto: Terje Svaan

Sigmund Alsaker, direktør i Museet Midt. 
    
      (Foto: Museet Midt)

Sigmund Alsaker, direktør i Museet Midt.  Foto: Museet Midt

Per Olav Hopsø, leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Per Olav Hopsø, leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.  Foto: jens petter søraa

På forsiden nå