Mediemangfoldsutvalgets rapport:

Vil bruke mer penger på media

Det blir kutt i pressestøtten, men totalt sett anbefaler utvalget å bruke mer penger på mediebransjen. Og politikerne må øke tempoet, mener utvalget.

Her mottar kulturminister Linda Hofstad Helleland NOU-rapporten om medimangfold av utvalgsleder Knut Olav Åmås.   Foto: NTb scanpix

Saken oppdateres.

- Mediepolitikk står høyt på dagsorden hos regjeringen. Vi skal jobbe raskt, men det kommer ingen stortingsmelding på dette før til sommeren. Det er ganske opplagt, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) under pressekonferansen tirsdag.

Mediebransjen har de siste årene opplevd stupende annonseinntekter, nedgang i betalende lesere og nedbemanningsrunder i mediehusene. Samtidig opplever man en stadig sterkere konkurranse fra sosiale medier, og goså spredning av falske nyheter. 

–  Dersom debatten om falske nyheter fører til at lesere og politikere forstår at kvalitetsjournalistikk koster penger, har vi oppnådd noe positivt, fortsatte hun.

-  De har tatt seg god råd

Kulturministeren mener at mediene har et selvstendig ansvar og må være selvfinansierende, men samtidig skal myndighetene legge til rette for et mediemangfold som sikrer ytringsfrihet og mediemangfold, og demokrati.

- Så ser jeg med et halvt blikk her, at de har tatt seg god råd og opererer med tiltak som anslås til 743 og 843 milioner kroner. Men utvalget har ikke prioritert, det får bli politikernes jobb.

Tidbegrenset fritak

Mediemangfoldsutvalget går inn for momsfritak for enkeltartikler, og et tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgiften for alle nyhetsmedier. Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

LES OGSÅ: Adressa får stadig flere digitale lesere

LES OGSÅ: Utvalg ber om taktskifte for norske medier

Nye tilskuddsordninger

Utvalget legger også frem tre nye tilskuddsordninger, ett til innovasjon, et annet for å stimulere til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

– Vi tenker spesielt på ressurskrevende nyhetsjournalistikk. Mange redaksjoner har så stram økonomi at det er vanskelig for dem å prioritere denne journalistikken, sier Knut Olav Åmås, leder for Mediemangfoldutvalget. 

- Viktig for Adressa

Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørseth, har ikke rukket å lese rapporten ennå, men mener det er viktig å få på plass nye tiltak for å sikre uavhengige medier.

- En utvidelse av momsfritaket er viktig for Adresseavisen. Det betyr at vi kan tenke nytt, og utvikle nye forretningsmodeller tilpasset abonnentene våre.

Mangfoldsutvalget foreslår også et tidsbegrenset fritak av arbeidsgiveravgiften.

Tror du det er gjennomførbart, og hva vil dette i så fall bety?

- Endringer i denne typen avgiftsordninger er alltid omstridt, men dette vil være mye av det bransjen trenger for å klare omstillingen vi står i akkurat nå. Det vil i så fall være en generell støtte som er lik for alle, hvilket også er positivt.

Trenger ny ordning

Bransjen har store utfordringer og endringene kommer raskt. Derfor må vi få nye ordninger for å sikre uavhengige medier, sier Mørseth.

- En regionavis som Adresseavisen rammes hardt av internasjonal konkurranse. Den såkalte pressestøtten er en gammel ordning. Dagens utfordringer trenger nye og mer presise ordninger. Da er også forslaget om tiltak for innovasjon spennende, sier Mørseth.

Viktig å ha redaktørstyrte medier

Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa har heller ikke rukket å sette seg inn i rapporten, men kommenterer slik:

- Først og fremst er det veldig positivt at utvalget er tydelig på betydningen av redaktørstyrte medier. Vi har sett falske nyheter fra medier uten redaktører, så det blir stadig viktigere å holde på de journalistiske prinsippene. 

Moen er glad dersom staten finner måter som bidrar til å sikre mediemangfoldet og som samtidig er plattformuavhengig.

- Får vi en ordning med fritak av arbeidsgiveravgift vil det lette det økonomiske presset. Det vil være veldig merkbart for oss, sier han. 

NRK til stiftelse

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse, med et styre pekt ut av Stortinget. Det er også ønsket at NRK samarbeider mer med lokale medier, og deler og gjør arkivmaterialene bedre tilgjengelig.

Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK foreslår utvalget at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

LES OGSÅ: Mållagslederen frykter avisdød på bygda

Utvalget er det første som ser på helheten i Medie-Norge, og det tar for seg situasjonen hos både aviser, TV og radio. NOU-en «Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne» inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, og også forslag til helt nye tiltak.

Til Stortinget etter valget

Den offentlige utredningen skal ut på høring, før dempartementet leverer en Stortingsmelding om den nye mediepolitikken.

Ifølge kulturministeren vil ikke meldingen komme før etter sommeren. 

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige.

Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.   
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.   Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå