- Samisk kunst er noe av det heteste i den internasjonale kunstverdenen

Urfolk, klima, bærekraftig utvikling og økologi blir Kunsthallens profil de nærmeste årene. Dette er i tråd med hva samtidskunsten ellers i verden er mest opptatt av nå.

Kunsthallen Trondheim, Katrine Elise Pedersen (t.v) og Helena Holmberg foran Sissel M. Berghs rotinstallasjon «Rotvelt» som refererer til det opp-nedvendte treet i samisk symbolverden. Det opp-nedvendte treet var også et sentralt motiv for Iver Jåks. 

Saken oppdateres.

Kunsthall Trondheim så det tydelig under Tråante, hvilken enorm interesse det var for samisk kultur og samisk historie. Hele Trondheim ble vitalisert med å sette samisk kultur på dagsorden, ifølge direktør Helena Holmberg som nå har lagt en ny strategi for Kunsthallen der de har bestemt seg for å jobbe med det som omhandler urfolk, klima, bærekraftig utvikling og økologi.

LES OGSÅ_ Solveig fra Inderøy høster stor internasjonal oppmerksomhet

LES OGSÅ: En av verdens fremste samlere av samtidskunst på besøk i Trondheim

Klimaprofil for Kunsthallens program

- Dette kommer til å være Kunsthallens profil de nærmeste årene og noe vi kobler både mot Tråante, det at vi bor i et sørsamisk område, og det finnes gode muligheter for samarbeid med NTNU som har mye kunnskap om disse emnene, sier Holmberg og tilføyer at klimaproblematikk er noe som i stor grad uttrykkes i kunsten over hele verden i dag. Det er et tema som angår alle.

Stor interesse for samisk kunst

- Det er stor interesse for samisk kunst over hele verden nå, og det handler om viktige spørsmål som rettigheter, politikk, klima og hvordan vi forholder oss til verden. Vi hadde et stort seminar om dette i begynnelsen av mai og da kom det forskere fra USA og Europa hit for å diskutere urbefolkningens forhold til naturen og all den kunnskap de sitter på, sier Holmberg. Hun understreker at det er verdifullt for storsamfunnet å lære av dette, og det er hyperaktuelt med tanke på viktige miljøspørsmål i dag.

- Samisk kunst er noe av det heteste i den internasjonale kunstverdenen nå, fortsetter hun.

- Det er en trend i kunsten å trekke frem de glemte historiene, noe dette er et eksempel på, supplerer Katrine Elise Pedersen som er assisterende kurator ved Kunsthall Trondheim.

LES OGSÅ: - Jeg har lett etter et nytt uttrykk for Nidarosdomen

Noe storsamfunnet kan lære av

- Hvorfor får samisk kunst så mye internasjonal oppmerksomhet akkurat nå?

- Det handler vel om at vi ofte tar opp disse spørsmålene rundt klima og miljø. Urbefolkningen har et annet forhold til omverdenen som vi i storsamfunnet trenger å lære av. Dessuten er det alltid en hunger etter det glemte i kunstverdenen, og de perspektivene og kunstnerskapene som har falt utenfor historien, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Når kunsten gjemmer seg bak jåleri, gir byen blaffen

Samisk kunst på documenta 14

Kunsthall Trondheim stiller ut bilder av den samiske kunstneren Iver Jåks. Jåks er også representert under kunstmønstringen documenta 14. 

Documenta 14, verdens viktigste kunstmønstring og begivenhet for internasjonal samtidskunst, viser verk av en rekke samiske kunstnere denne gang, deriblant Iver Jåks. Mønstringen arrangeres hvert femte år og i år skjer det i Athen og i Kassel.

- Den sterke samiske tilstedeværelsen på documenta 14 i år er høyst aktuell siden det i 2017 er 100-årsjubileum for samenes første landsmøte i Trondheim/Tråante. Det er også en fin markering av at det i år er ti år siden den betydningsfulle kunstneren Iver Jåks gikk bort, sier Pedersen.

Verk av Iver Jåks og fem utvalgte samtidskunstnere, Sissel M.Bergh, Carola Grahn, Ragna Misvær Grønstad, Niilas Helander og Silje Figenschou Thoresen, vises i Kunsthall Trondheims sommerutstilling, «noe beveger seg sakte i en annen retning», 1. juni - 3. september.

"noe beveger seg sakte i en annen retning", installasjon av Ive Jåks. Kunsthall Trondheim, 2017  Foto: Katrine Elise Pedersen

På forsiden nå