- Spesielt at det kommer 300 på orgelkonsert hver lørdag

Nidarosdomen har veldig gode besøkstall på egne arrangement, sier Petra Bjørkhaug.

- Vi søker hele tiden en dypere kompetanse og forståelse for å kunne forvalte det vi er satt til i domkirka, sier domkantor Petra Bjørkhaug. 

- Vi jobber mye med programmering for å ha en bred appell til folk, med et stort spekter av uttrykk gjennom hele året, sier domkantor Petra Bjørkhaug.