Dette vil de trønderske partitoppene med kulturpolitikken etter valget

De har vidt forskjellige meninger om hva som er god lokal kulturpolitikk.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland 

Saken oppdateres.

Adresseavisen har stilt alle førstekandidatene fra de største partiene i Sør-Trøndelag to spørsmål:

1. Hva er det viktigste kulturelle temaet for ditt parti?

2. Hva er din lokale kulturelle kampsak?

Linda Hofstad Helleland, førstekandidat Sør-Trøndelag Høyre:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland 

 

1.

- Det er å gjøre kulturlivet mer robust for fremtiden. Vi ønsker at kulturlivet ikke blir for ensidig avhengig av statsbudsjettet, men får flere bein å stå på. Gaveforsterkningsordningen har bidratt til 200 millioner kroner til kultursektoren, og nå skal Kreativt Norge etableres i Trondheim. De skal sørge for at flere kunstnere kan leve av det de skaper. Og så må vi satse på bredden for å bli god i toppen, og sørge for at flest mulig kan få gode kulturopplevelser.

2.

- Jeg vil at Pstereofestivalen, Olavsfestdagene, matfestivalen, museene og spelene våre skal løftes ytterligere. Det skal være kulturtilbud til mange, samtidig som den profesjonelle kunsten – med Trøndelag Teater og Trondheim Symfoniorkester i spissen – skal være i front og bidra til å løfte resten. Samtidig har vi musikkmiljøet og festivalarrangører i toppklasse. Det må vi bygge videre på. Der er også NTNU en sentral aktør.

LES OGSÅ: Festivalsommeren gir penger i kassa: - Hadde det ikke vært arrangementer i byen, hadde vi ikke hatt noe å leve av

Trond Giske, førstekandidat Sør-Trøndelag Arbeiderparti:

Trond Giske 

 

1.

- Det viktigste for oss er å få gjennomført et nytt kulturløft. Kulturløftet ga en kjempesatsing på kultur sist Arbeiderpartiet satt i regjering. Nå har det vært fire år med nedgang i statsbudsjettets kulturandel. Vi er nesten tilbake på startstreken. Vi trenger en helt annen giv, og det vil kulturløftet sikre.

2.

- Det vil være kulturskolene. Trondheim har vært en foregangskommune for kulturskole, så vi trøndere har mye å være stolt av. Men i dag står det 20 000 barn og unge i kø til kulturskolen på landsbasis, så det krever at vi sikrer plass til flere.

KOMMENTAR: «En statue av sørstatsgeneralen, som besynges i en av verdens beste rocksanger, har blitt et symbol for fascisme»

Jon Gunnes, førstekandidat Sør-Trøndelag Venstre:

Jon Gunnes 

 

1.

- Det viktigste er å opprettholde de kreative fagene i den videregående skolen der musikk, dans og drama er under press. Det betyr at noen av disse fagene må inn i grunnskolen. En av mine døtre gikk danselinja på Katedralskolen og ble fysioterapeut. Det finnes arbeidsplasser som er skapt gjennom kreative fag. Det er viktig å gi de unge muligheten til å velge noe utenom mainstream.

2.

- Trondheim har utviklet seg som en god arrangørby, og kan bli enda bedre. Jeg savner flere konserter og arrangement oppe på Festningen. Det er mye logistikk og busskjøring i forbindelse med konserter i Granåsen. Kanskje må vi finne en enda bedre arena.

Lars Haltbrekken, førstekandidat Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti:

Lars Haltbrekken 

 

1.

- Økte bevilgninger til kulturformål. Vårt mål er én prosent til kulturformål innen de fire neste årene. Det betyr at vi må bevilge 21 milliarder kroner i 2021, mot 16 milliarder i dag. Det skal gå til satsing på det frivillige kulturlivet og sikre de frivillige organisasjonene. Vi ønsker også å bevilge mer penger til bibliotekene – som er en viktig møteplass og debattarena, i tillegg til å låne ut bøker – og en større satsing på kulturskolen slik at alle barn får et tilbud.

2.

- Trøndelag er et viktig område for sørsamisk kultur, og tidligere i år feiret vi det samiske hundreårsjubileet i Trondheim. Vi vil jobbe for å få til et sørsamisk studium på NTNU og bevilge penger til det. Norges største universitet ligger i hjertet av det sørsamiske området.

Heidi Greni, førstekandidat Sør-Trøndelag Senterparti:

Heidi Greni 

 

1.

- Å legge til rette for det frivillige kulturlivet er avgjørende. Samtidig må vi styrke frivilligheten, oppfylle kulturløftet og sikre én prosent til kultur over statsbudsjettet. Det er utrolig viktig at de praktisk-estetiske fagene får større plass i skolen og at bibliotekene styrkes. Det skal være full momskompensasjon ved bygging og vedlikehold av organisasjonseide kulturhus.

2.

- Det er vanskelig å trekke frem én, men det er viktig at kulturskolen sikres finansiering. Det samme gjelder lokaler til kultur og idrett i alle kommuner. Vi må stimulere frivilligheten, styrke kommuneøkonomien, samt sørge for en bedre momskompensasjonsordning. Og så er det viktig med forutsigbar finansiering av de store kulturarrangementene.

LES OGSÅ: 100 tips som gjør studietiden i Trondheim 1000 ganger bedre

Geirmund Lykke, førstekandidat Sør-Trøndelag Kristelig Folkeparti:

Geirmund Lykke 

 

1.

- Vi er opptatt av å styrke den kulturelle grunnmuren og det lokale kulturlivet, med en kulturskole som tilbyr plass til alle innenfor en akseptabel økonomisk kostnad. Vi ønsker å legge til rette for et kulturliv som kan være en aktiv og uavhengig deltaker i den løpende verdidebatten vi som samfunn skal ha.

2.

- Trondheim Symfoniorkesters (TSO) posisjon må styrkes på tre områder: Musikkteaterdelen må videreutvikles, det profesjonelle koret – som er et samarbeid mellom TSO og musikklivet i domkirka – må bli permanent finansiert, og orkesteret må rigges til å turnere i nord når Trøndelag blir ett fylke. Da må også rammene utvides. Teaterhuset Avant Garden trenger en trygg og forutsigbar ramme når flytteprosjektet skal realiseres, en ramme stor nok til offensiv kunstnerisk produksjon.

Sivert Bjørnstad, førstekandidat Fremskrittspartiet Sør-Trøndelag:

Sivert Bjørnstad 

 

1.

- Det er viktig på at beholde koblingen mellom kultur og næring. At vi får enda flere til å forstå og utnytte potensialet i kulturlivet for å drive god næring, slik at kulturen blir mer frikoblet fra staten. Kreativt Norge i Trondheim vil bli en viktig eksponent og forhåpentligvis en katalysator for å få til nettopp dette.

2.

- Hvis vi tenker kultur i bred forstand, er det å få VM i nordiske grener til Granåsen. Det vil være et stort løft for breddeidretten, men også de spissede feltene vi har i Trøndelag.

LES OGSÅ: Her åpner Kulturrådets nye prestisjekontor i Trondheim

Ragna Vorkinnslien, førstekandidat Rødt Sør-Trøndelag:

Ragna Vorkinnslien 

 

1.

- Noe av det viktigste er å legge til rette for at kulturaktører kan få et ordnet og ryddig arbeidsliv. I dag jobber de fleste oppdragsbasert eller med tilskudd i en kort periode. Det er systematisk sosial dumping innen en hel bransje, med lav timelønn og ingen rettigheter til pensjon eller sykelønn. Det gir ikke rom for å utvikle kultur over tid. For å få til en endring trenger man nasjonale føringer og forandringer i arbeidslivspolitikken. Det handler om vilje til forandring, ikke evne.

2.

- Vi ønsker i større grad å hjelpe de små festivalene og konsertarenaene til å lykkes. Det er i stor grad markedet som styrer kulturtilbudet i dag. Det gjør det vanskelig for festivaler som Bakklandsdagene og Eat The Rich å få det til. Hvis vi ønsker et mangfoldig kulturliv, må vi legge til rette for det ved i større grad å støtte de små aktørene.

Gjertrud Berg, førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Sør-Trøndelag:

Gjertrud Berg 

 

1.

- Å sikre det spesielle og marginale som bærer kunsten fremover, er blant hjertesakene våre. Det er viktig å bevare grobunnen for det mangfoldige kulturlivet, at de små og frie kunst- og kulturaktørene får støtte, ikke bare institusjonene. I tillegg til å bidra med samfunnskritikk, er variasjon i kunsten et mål i seg selv.

2.

- Det er på tide å få gjort noe med de fine museene vi har i Trondheim, og vi vil jobbe for fortgang i sammenslåingen av kunstmuseene. I tillegg ønsker vi å støtte de lokale bygdemuseene og kulturformene som finnes rundt omkring.

Per Walseth, førstekandidat Pensjonistpartiet Sør-Trøndelag:

Per Walseth 

 

1.

- Det viktigste for oss er å styrke frivillig sektor. Da trenger vi tilskudd på arrangementer og prosjekter, fritak for moms på varer og tjenester, og økt skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner.

2.

- At eldre og unge som bor i omsorgsboliger og på sykehjem bør få anledning til å få oppleve kulturinnslag. I dag er det helt tilfeldig om de pårørende har anledning til å ta dem med. Noen kan komme til et sykehjem og synge og spille, eller vise frem et teaterinnslag. Det er det for lite av i dag.

LES OGSÅ: Facebook og Spotify kaster ut høyreekstreme

På forsiden nå