- Nye aktører vil skumme fløten fra storfilmene

Regjeringen åpner opp for at hvem som helst kan drive kino. Det synes kinosjef Arild Kalkvik er en dårlig idé.

Dårligere tilbud: Sjef for Trondheim Kino, Arild Kalkvik, tror en nedleggelse av konsesjonsordningen vil svekke tilbudet til norske kinogjengere. 

Saken oppdateres.

I sommer sendte Kulturdepartementet ut et høringsnotat der de forslår å avvikle ordningen med kommunal konsesjon for kinofilmvisning.

Sjef for Trondheim Kino, Arild Kalkvik, er bekymret for hva det vil bety for kinoens status som kultur og bredden i kinotilbudet.

- Selv om kinodrift ligger i grenselandet mot næring, mener jeg vi driver med kultur. Mange norske kinoer lever på de store titlene, sier han.

- Hvis ingen skal mene at kino er kultur, og hvem som helst kan skumme fløten på storfilmer, så er det synd for oss som har forpliktet oss til å vise film gjennom hele året, gjennom både oppgangstider og nedgangstider, sier Kalkvik.

LES OGSÅ: Arild Kalkvik lever for økonomi. Men dør gjerne for kunsten

Han tror ikke en nedleggelse av konsesjonsordningen vil spare det offentlige for mye penger.

- Jeg tror det blir fristende for mange å starte såkalt eventkino der man bare viser de store titlene. Det kan gjøre at vi får mindre penger i overskudd til kommunene, at kommunene må supplere med mer penger, eller at kinoene må legge om programprofilen, sier Kalkvik.

Arild Kalkvik 

Flest kinoer i verden

Avvikler man ordningen fjernes grunnlaget for hele den norske kinostrukturen, mener han.

- Da er ikke kinopolitikken regulert av noe som helst. I mange andre land er ikke kino kultur, men noe de kommersielle driver med. I forhold til folketall har Norge flere kinoer enn noe annet land, sier Kalkvik.

I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at mengden av tilgjengelig audiovisuelt innhold, har gjort konsesjonsordningen mindre sentral som politisk instrument for å sikre mangfold.

Departementet skriver videre at ordningen kan være uheldig ut fra et konkurransemessig synspunkt, og at bredden i kinotilbudet blir fremmet gjennom ulike tilskuddsordninger.

LES OGSÅ: Får millioner til utbygging av Orkla Industrimuseum

Trussel for mangfoldet

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) reagerer sterkt på at høringsnotatet verken er sendt til landets kommuner eller til alle kinoene.

- Det er ubegripelig. Det er kommunene som gir konsesjon og som kan se klarest hvilke ulemper et bortfall av konsesjon kan ha, sier Lykke, som gjennom 25 år var styremedlem i Trondheim Kino. Han er i dag styreleder for Kosmorama.

Geirmund Lykke 

 

Han er spesielt bekymret for hva det vil bety for visningen av barne- og familiefilmer, men også smalere film fra de fleste andre land enn USA.

- Med en konsesjonsordning kan kommunen sette vilkårene og sikre et godt tilbud til alle aldersgrupper. Det er storfilmene som skaper inntektene man trenger for å vise smalere filmer og filmer for barn, sier Lykke.

Han mener det i dag i praksis er fri etablering, hvis man følger konsesjonene.

- Og slik må det være, hvis ikke blir det urimelige konkurransevilkår.

LES OGSÅ: Han var to timer fra å bli deportert til Auschwitz

- Ikke godt nok grunnlag

Høringsnotatet skal behandles i formannskapet tirsdag. I saksfremlegget skriver rådmannen blant annet at notatet ikke gir et godt nok grunnlag til å vurdere om ordningene skal avvikles.

Det stiller Marek Jasinski (Ap) seg også bak. Men han er klar på at konsesjonsordningen må fortsette.

- I konsesjonen har vi stilt krav om et bredt tilbud, med barne- og familiefilmer og internasjonale filmer. Flest mulige mennesker i alle aldersgrupper skal ha et tilbud. Det handler om å sikre bredden i kinotilbudet, sier Jasinski.

Marek Jasinski 

 

Han frykter at kommersielle aktører vil prioritere amerikansk storfilm foran barne- og ungdomsfilmer og norsk film.

- Det er vanlig å stille krav til kulturinstitusjonene, sier han.

- Utdatert og uten verdi

Berit Tiller (H), derimot, mener saken er så klar at den ikke trenger noen videre utredning.

Berit Tiller 

 

Hun har sendt inn et notat der hun foreslår at formannskapet går inn for å oppheve ordningen, ettersom «de opprinnelige begrunnelsene for konsesjonsordningen ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne et så inngripende tiltak».

- Jeg mener ordningen er utdatert og uten verdi. Kommunene har ingen sanksjonsmuligheter om vilkårene ikke følges, sier hun.

Tiller mener kino i liten grad er kulturpolitikk, og at ordningen er overflødig ettersom såkalt kvalitetsfilm er tilgjengelig nærmest hvor som helst.

- Kinoene er kommersielle bedrifter, sier hun.

LES OGSÅ: 14-åring sjokkerer Nerdrum og Sand med talentet sitt

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå