Ingen penger til ny Charlottenlund kirke

Til tross for at det bokstavelig talt regner på presten.

Uakseptabelt arbeidsmiljø: Lekkasjer og fukt gir uakseptable arbeidsforhold ved Charlottenlund kirke, mener Kirkelig fellesråd i Trondheim. Likevel er det ikke satt av penger til ny kirke på rådmannens forslag til trondheimsbudsjett. 

Saken oppdateres.

- Ordtaket sier at når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. I Charlottenlund kirke har det bokstavelig talt regnet på presten i gitte situasjoner, sier avdelingsleder for bygg og eiendom hos Kirkelig fellesråd i Trondheim, Arne-Ingolf Norwich.

Kirkelig fellesråd søkte om 67 millioner til ny Charlottenlund kirke, mens det i rådmannens forslag til investeringsbudsjett ikke er satt av penger til formålet.

LES OGSÅ: Dette betyr 2019-budsjettet for deg

- Charlottenlund er ei kirke vi har hatt på budsjettene i lang tid. Alle tilstandsanalyser sier at det i beste fall kreves omfattende rehabilitering. Vi har hatt problemer med lekkasjer vi ikke får stoppet, selv etter mange tiltak. Kjelleren er også preget av fukt og lukt på grunn av dårlig drenering, noe som gir et uakseptabelt arbeidsmiljø og dårlig trivsel, beskriver Norwich.

LES OGSÅ: Tung barnehagesatsing i rådmannens budsjett

Håper på ny vurdering

Han presiserer likevel at de i mange år har hatt god dialog med kommunen, og møter forståelse for problemet. Han håper avslaget bunner i at man fortsatt ikke har konkludert hvorvidt det bør bygges en helt ny kirke eller om en omfattende rehabilitering er tilstrekkelig. i rådmannen innstilling heter det også at «rådmannen vil komme tilbake til det når det er besluttet hva som skal gjøres med kirkebygget».

LES KOMMENTAR: «Kunsten er å skape en god balanse mellom lillebror og bestemor. Det har ikke rådmannen klart i sitt budsjettforslag»

Etter en intern utredning, vil arbeidsutvalget i Kirkelig fellesråd på slutten av året avgjøre om de bør bygge om eller bygge nytt. Uansett vil kostnadene bli store.

- Noe må gjøres i løpet av perioden, og vi håper saken tas opp igjen så snart vi har en eksakt plan og et eksakt vedtak. Dersom kommunen står fast ved dette selv etter et vedtak hos oss, kan det bli krisestemning. Det vil gå dramatisk ut over andre oppgaver om vi ikke får tildelt midler, mener Norwich.

Stort press på kirkegårdene

Kirkelig fellesråd har også søkt om 262,1 millioner kroner til utbygging av nye og rehabilitering av eksisterende gravplasser. Av disse får de i rådmannens forslag tildelt 236 millioner, altså 26,1 millioner kroner mindre.

- Det er stort press på byens kirkegårder. Selv om det er gjort mye de siste årene, som på Havstein, Saupstad og Ranheim, er det stadig nye behov. En stor utbygging på Charlottenlund er i full drift, det er også stort press på Heimdalsområdet, forteller Norwich.

- Om vi får en underfinansiering her, kan vi komme dårlig ut med andre prosjekt.

Rådmannens forslag til budsjett for kultur og kirke, har en totalramme på 307,4 millioner for 2018. Dette er 0,3 millioner kroner mindre enn for 2017.

Mindre til Olavsfestdagene

Noen andre punkter i budsjettforslaget:

* I 2018 ligger det inne 0,2 millioner kroner i budsjettet til markeringen av 300 årsjubileum for Armfelds felttog.

* Olavsfestdagene mister 200 000 i støtte (reduksjon i offentlig tilskudd etter bortfall av knutepunktstatus)

* Kunst i offentlige rom-ordningen får økte forvaltnings- og driftstilskudd på i alt 3 millioner kroner.

* Bibliotekenes driftsramme styrkes med 0,6 millioner kroner fra 2020.

* Utstyrspotten for korps reduseres med 0,2 millioner kroner.

* Satsingen på kulturnæring økes med 0,2 millioner.

På forsiden nå