Nå skal det bli liv i husene på Sverresborg

En egen bydel med gamle hus er på plass, men tomme hus skaper ingen aktivitet. Det ønsker museet å gjøre noe med.

Byavdelingen på Sverresborg består av mange gamle hus, det eldste fra 1750-tallet, som er samlet med et torg i midten. Her finnes forretninger, boliger og tradisjonelle bakgårder, som med relativt små grep kan tas i bruk og skape nytt liv.