Nå blir det dyrere å se på tv, gå på kino og museer

Regjeringen øker momsen på disse kulturtilbudene.

Dersom forslag om økningen på laveste momssats blir vedtatt blir det både kulturtilbud og idrettsarrangement dyrere.  

Saken oppdateres.

Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, en økning som gir staten økte inntekter på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år. Dette fører til at det blir dyrere å bruke kulturtilbud, som tv, kino og museer. Også idrettssarrangementene kommer til å bli dyrere.

Den såkalte lave merverdisatsen omfatter også persontransport og overnatting.

LES OGSÅ: Regjeringen setter av fem millioner kroner til museet på neste års statsbudsjett, med løfte om ytterligere 30 millioner.

Uheldig for næringene

– Økning i momsen får uten tvil uheldige konsekvenser for næringene,  sier direktør for Virke Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.

Dette vil føre til dyrere og mindre tilgjengelig kulturtilbud for folk flest. Det vil også føre til at Norge oppleves enda dyrere for turistene som kommer hit, og dermed svekke oss som reiselivsdestinasjon i konkurranse med andre land, sier direktøren i Virke.

Hevet momsen i 2016

– Reiselivet har hatt to historisk gode år, og nå skal staten ha en del av kaka. Reiselivet må få tid til å bygge seg opp og investere i nye opplevelser, og legge til rette for den veksten vi skal ha i norsk reiseliv fremover. Ikke legge enda mer av omsetningen i statskassa, sier Normann.

Regjeringen erkjenner etter det NTB forstår at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.

Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016.

Kreativt råd får 12 millioner

I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.

- Det er flere kunstnere, bedrifter og institusjoner som har lyktes med å utvikle sine virksomheter, nådd nye målgrupper, engasjert et større publikum og etablert nye inntektskilder. Vi må sørge for at denne kunnskapen deles og utvikles videre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en kommentar.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå