Her må alle barnehageansatte gå til sangpedagog

Sang og musikk har stor betydning for barns språkutvikling, derfor har fire trondheimsbarnehager besluttet å sende alle ansatte på vokalkurs.

- Sang og musikk er svært viktig for barns språkutvikling, derfor tenkte vi at dette må vi bli bedre på, sier Elin Ødegård, enhetsleder for Kolstad barnehage. 

Barnehagene Huseby, Kolstad, Saupstad og Ringen har pålagt de ansatte å gå på vokalkurs for at de skal bli flinkere til å synge. Målet er at det skal bli lettere å ta i bruk sang og musikk i barnehagene, og at det skal bidra til økt sangglede hos både voksne og barn.