Her må alle barnehageansatte gå til sangpedagog

Sang og musikk har stor betydning for barns språkutvikling, derfor har fire trondheimsbarnehager besluttet å sende alle ansatte på vokalkurs.

- Sang og musikk er svært viktig for barns språkutvikling, derfor tenkte vi at dette må vi bli bedre på, sier Elin Ødegård, enhetsleder for Kolstad barnehage.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Barnehagene Huseby, Kolstad, Saupstad og Ringen har pålagt de ansatte å gå på vokalkurs for at de skal bli flinkere til å synge. Målet er at det skal bli lettere å ta i bruk sang og musikk i barnehagene, og at det skal bidra til økt sangglede hos både voksne og barn.