Saemien Sijte fikk den siste kulturprisen

Den aller siste nordtrønderske fylkeskulturprisen går til Saemien Sijte.

Den samiske fylkestingsrepresentanten Inger Marit Eira-Åhrèn jublet over at Saemien Sijte fikk den siste fylkeskulturprisen i Nord-Trøndelag. Her sammen med (f.v) fylkesråd for kultur, May Brit Lagesen, museumsdirektør Birgitta Fossum og andre ansatte ved Saemien Sijte. 

Saken oppdateres.

Dermed er ringen er sluttet: Den første fylkeskulturprisen som ble delt ut i 1982 gikk til sørsamisk lærer, oversetter og lærebokforfatter Ella Holm Bull for sin innsats for sørsamisk skriftspråk. Nå er det altså den sørsamenes kulturinstitusjonen Saemien Sijte som får den siste.

Det er lett å føle seg som en fjott etter det samiske jubileumsåret. La oss endelig håpe det er noe mange går og kjenner på.

Takket for anerkjennelsen

- Tusen takk for anerkjennelsen. Det betyr mye. Gjennom vårt arbeid har vi synliggjort sørsamisk liv, og økt forståelsen mellom to kulturer som har levd side om side. Gjennom økt kunnskap og felles innsats kan vi skape større toleranse og forståelse, men denne jobben gjør vi ikke alene, sa museumsdirektør Birgitta Fossum, som tok imot kulturprisen på vegne av Saemien Sijte.

Viktig grunnmur

Fylkesordfører Pål Sæther Eiden understreket at årets prisvinner er en institusjon som er en viktig grunnmur og talerør for en hel befolkningsgruppe.

- Det er derfor en stor ære for meg å kunne tildele fylkeskulturprisen 2017 til Saemien Sijte som pådriver, initiativtaker, møteplass og samfunnsaktør for å trygge og utvikle sørsamisk språk, identitet og kultur i Nord-Trøndelag og verden for øvrig. På vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune håper jeg at denne fortjente prisen også er en oppmuntring for videre arbeid.

Les også: Kulturarven må løftes!

Alt er ikke bare bra

Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Etter en lang prosess, med flere byggekomiteer og avslag på finansiering sto omsider bygningen Saemien Sijte ferdig den 1. juli 1979. Bygget ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

- Dette året har vi fått vise noe av det beste vi har å bidra med. Vi har fått løftet vanskelige tema og påpekt at alt ikke bare står bra til med sørsamisk kultur. Det gir oss energi til å brette opp ermene. Det er viktig å gjøre det sørsamiske synlig også utenfor områdene i Finnmark. Jeg vil rette en stor takk til alle på Saemien Sijte. Uten ståpåviljen og hjertene som banker for det sørsamiske hadde dette ikke vært mulig, sa museumsdirektør Birgitta Fossum i sin takketale.

Les også: Stiller ut samisk tromme

Særskilt innsats

Saemien Sijte er et nasjonalt museum for sørsamisk historie, kultur og kulturbasert næringsvirksomhet. De er på en måte en sørsamisk kultur- og næringspark midt i hjertet av det sørsamiske området;

- Mange av oss som deltok på Tråante 2017 i Trondheim for å markere 100 årsjubileet for samenes første landsmøte i 1917, husker utstillingen «Mens landet forsvinner» som Saemien Sijte produserte, og i ettertid har sendte på vandring. Utstillingen viser hvor sterk koblingen mellom sørsamisk kultur – landskapet og naturen er. Videre kommer det klart fram hvordan den sørsamiske befolkningen bruker naturens goder i balanse med naturens egne sykluser, understreket fylkesordfører Pål Sæther Eiden.

Statue av Nils Aas

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer vinnerens særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Prisen består av en statue – Jækta – laget av avdøde billedhogger Nils Aas, et pengebeløp pålydende 30 000 kroner, og et diplom utformet av Steinar Berg.

Gjennom økt kunnskap og felles innsats kan vi skape større toleranse og forståelse, sa museumsdirektør Birgitta Fossum, som tok i mot kulturprisen på vegne av Saemien Sijte. 

Gjennom økt kunnskap og felles innsats kan vi skape større toleranse og forståelse, sa museumsdirektør Birgitta Fossum, som tok i mot kulturprisen på vegne av Saemien Sijte. 

På forsiden nå