Musikere har større søvnproblemer enn andre

Og de utadvendte nevrotikerne sliter aller mest, viser en ny studie utført ved NTNU.

Å være musiker er et risikabelt yrke, med overrepresentasjon av flere helseplager. Nå kommer det fram at musikere sliter mer med søvnplager enn resten av befolkningen.   Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Mens rundt 30 prosent av normalbefolkningen har symptomer på søvnløshet (insomni), er forekomsten blant norske musikere på over 40 prosent.

Det viser en ny studie med 656 norske fulltidsmusikere, utført av forskere fra NTNU og Nord universitet.

Ingvild Saksvik-Lehouillier, hovedforfatter og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU, forklarer til nettstedet psykologisk.no at det er tre hovedfaktorer som kan forklare symptomene:

  • De to individuelle personlighetstrekkene nevrotisisme og ekstroversjon (utadvendthet)
  • Opplevelse av høye krav på jobb
  • Lite sosial støtte.

Verst går det ut over musikere innen sjangrene klassisk, moderne rock og countrymusikk.

Uvanlig at utadvendte sliter

At nevrotisisme kan føre til søvnplager er kanskje ikke oppsiktsvekkende, mer overraskende var det at det var såpass utbredt blant utadvendte musikere. I andre yrkesgrupper er det ikke vanlig med søvnproblemer blant ekstroverte.

Saksvik-Lehouillier forteller at utadvendthet i seg selv ikke kan forklare insomni hos musikere.

- Men ekstroverte musikere som også opplever høye krav på jobb og har lite sosial støtte, opplever ofte søvnløshet. Disse tre faktorene i kombinasjon må til, sier hun til psykologisk.no.

Livsstil mindre viktig

Studien er utført ved invitere fulltidsmusikere innen en rekke sjangre, alle medlemmer at Musikernes fellesorganisasjon (MFO). 656 svarte på undersøkelsen, omtrent halvparten av de medlemmene som er fulltidsmusikere.

Undersøkelsen finner ingen tydelige forskjeller mellom kjønnene. Heller ikke andre livsstilsfaktorer, som rusmiddelbruk, fysisk aktivitet eller røyking, så ut til å ha stor betydning.

- Jeg hadde nok forventet at røyking, alkohol og fysisk aktivitet hadde mer sammenheng med søvnløshet enn det faktisk hadde. Vi ser i andre utvalg at fysisk aktivitet beskytter mot søvnproblemer, sier Saksvik-Lehouillier.

- En risikabel jobb

Tidligere undersøkelser viser samtidig at yrkesgruppen er overrepresentert i forhold til normalbefolkningen når det gjelder angst/depresjon og muskel- og skjelettplager.

Ingvild Saksvik-Lehouillier mener derfor det å være musiker kan anses for å være en risikabel jobb. Hun mener videre forskning rundt temaet blant annet bør undersøke hvordan arbeidstid, med mye kvelds- og nattjobbing, påvirker musikeres helse.

Les hele undersøkelsen her

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå