- Sammenslåing av museene er den verst tenkelige løsningen

Kunsthåndverkermiljøet i Trondheim frykter at fagfeltets egenart forsvinner dersom Kunstindustrimuseet og Kunstmuseet slår seg sammen til ett felles museum.

- Vi er skeptiske til en sammenslåing og da spesielt med tanke på kunsthåndverksfaget, sier kunsthåndverkerne Edith Lunderbekke og Brit Dyrnes (t.h). - Jeg tror vi i kunstverdenen fremover må tenke nytt og annerledes, for det kommer ikke mer penger til drift, sier Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.(t.v) 

Saken oppdateres.

Det er bred enighet om at Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har behov for langt mer plass og bedre fasiliteter enn de har i dag. Det har også lenge vært planer om å slå de to museene sammen. Og en arbeidsgruppe er nå i gang med å utrede plassbehov, funksjoner og innhold i det som eventuelt blir ett nytt museum for kunst og design. Men langt fra alle ønsker sammenslåingen velkommen.

Verste løsningen

- Den absolutt verst tenkelige løsningen er den løsningen det ligger an til nå, å slå de to museene sammen på kunstmuseets eiendom i Bispegaten. Det er virkelig grunn til å spørre om det kan være plass til to store museer der. Vi er redde for at Kunstindustrimuseet skal havne i kjelleren med dette forslaget, sier Edith Lundebrekke, som selv er kunsthåndverker. Sammen med regionleder for Norske Kunsthåndverkere i Midt-Norge, Brit Dyrnes, tar hun nå til orde for å bevare de to museene som to selvstendige bygg, med hvert sitt innhold.

- Vi er skeptiske til en sammenslåing og da spesielt med tanke på kunsthåndverksfaget. Det er vi som taper.Vi har langt mer tro på å utvikle fagfeltet vårt i et eget museum, fremfor å samle kunst og kunsthåndverk i ett bygg, sier Dyrnes.

Les også: Smykkekunstens rockestjerne stiller ut i Trondheim

To fagområder

- Billedkunst og kunsthåndverk er to forskjellige fagfelt, men begge sorterer under kunstbegrepet. Og det er alltid vi som må argumentere for hvem vi er og hva vi er. Billedkunsten er «storebror», sånn er det over hele verden, sier Lundebrekke og understreker samtidig at de to disiplinene har mye til felles. Begge fagfeltene jobber med kunstneriske uttrykk, og form og farge, men at to forskjellige bygg er viktig for å tydeliggjøre håndverks- og materialforståelsen.

Les om Hannah Ryggen i The Guardian, Vogue og The New York Times har lagt sin elsk på henne

Museet for kunst og design

- Det er foreslått at det nye museet skal hete «kunst og design». Men selv om en del av kunsthåndverkerne jobber under begrepet design, er det viktig at vi beholder kunsthåndverket som navn for å tydeliggjøre at det er det det handler om, supplerer Dyrnes.

Stiftelsen ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKiM) og styret i Musene i Sør-Trøndelag (MiST) mener sammenslåing er veien å gå. Om det er mulig å løse plassbehovet ved å ta utgangspunkt i Kunstmuseet i Bispegata, er ennå ikke avklart, ifølge direktør for Kunstindustrimuseet, Åshild Adsen.

-Valgene for et eventuelt sammenslått museum handler om samlingsforvaltning og visningvisningsmuligheter, og en bedre musumsopplevelse for publikum, sier Adsen, og sikter til at de har en rekke samlinger som ikke blir vist slik fasilitetene er i dag.

Må tenke nytt

- Jeg tror vi i kunstverdenen fremover må tenke nytt og annerledes, for det kommer ikke mer penger til drift. Og da er det fornuftig med en felles museumsstruktur som administrerer de to museene, tilføyer Adsen.

Lundebrekke og Dyrnes savner en faglig begrunnelse for sammenslåing av de to museene. Og de lurer på hva slags konsekvenser en sammenslåing vil få i et byutviklingsperspektiv.

- Det snakkes utelukkende om stordriftsfordeler og at det er vanskelig å drifte to museer. Men museumsdrift handler jo primært om visning og formidling av kunstsamlingene, sier Lundebrekke.

De mener at det viktigste blir å opprettholde to avdelinger og to bygg, og at en felles administrasjon kan være en mulighet.

Adsen påpeker at det nettopp er en musumsfaglig begrunnelse som ligger bak arbeidet mot et sammenslått museum.

- Vi ønsker selvsagt ikke en kunstlapskaus der alt blandes sammen, men at vi fortsatt understreker våre spesialfelt. Jeg er ikke i tvil om at et løft for kunstindustrimuseet og kunstmuseet vil bidra til en økt interesse for fagfeltet generelt, og dette vil komme både designere, kunsthåndverkere og billedkunstnere til gode, sier Adsen.

Her blir tilskuerne en del av kunsten

Byens beste tomter

- Vi har jo to museer som begge befinner seg på selve «indrefileten» i sentrum, og da må det være mulig å tenke at vi fortsatt kan få være der, sier Lundebrekke.

- Og vi må tørre å tenke nytt, for dette handler om å lage et museum ikke bare for det neste ti årene, men for mange generasjoner fremover. Det er på tide at vi får en arena for kunst og design som gjør publikum nysgjerrige på det som er innenfor dørene, sier Adsen.

Her kan du lese om at Trondheim kunstmuseum sikret seg et av vår tids viktigste kunstverk

- Det er på tide at vi får en arena for kunst som folk strømmer til på linje med hva folk gjør når de skal på Lerkendal eller i Granåsen, sier Åshild Adsen, direktør ved Kunstindustrimuseet.(t.v) - Vi har to museer som begge befinner seg på selve «indrefileten» i sentrum, og da må det være mulig å tenke at vi fortsatt kan få være der, sier Brit Dyrnes og Edith Lundebrekke. 

- Det er på tide at vi får en arena for kunst som folk strømmer til på linje med hva folk gjør når de skal på Lerkendal eller i Granåsen, sier Åshild Adsen, direktør ved Kunstindustrimuseet.(t.v) - Vi har to museer som begge befinner seg på selve «indrefileten» i sentrum, og da må det være mulig å tenke at vi fortsatt kan få være der, sier Brit Dyrnes og Edith Lundebrekke. 

På forsiden nå