- NRK bidrar positivt til mediemangfoldet

NRK på nett har ikke medført vesentlige konkurransebegrensninger, mener Medietilsynet. Tilsynet mener likevel det haster med tiltak for å hjelpe de kommersielle lokale og regionale avisene.

Ikke NRKs skyld: Direktør Mari Velsand i Medietilsynet er bekymret for de kommersielle mediene, særlig lokal- og regionavisene, men mener løsningen ikke er å svekke NRKs tilbud. 

Saken oppdateres.

- Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

LES OGSÅ: VG legger ned sitt siste lokalkontor

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, fortsatt står i en krevende transformasjonsfase, og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen, sier Velsand og viser til forslagene som ble lagt fram av Mediemangfoldsutvalget.

LES OGSÅ: Utvalg ber om taktskifte for norske medier

Velsand sier på Medietilsynets nettsider at løsningen på de kommersielle medienes utfordringer ikke er å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet, mener hun.

Oppdrag fra departementet

Rapporten er laget på oppdrag fra Kulturdepartementet og vurderer hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, og i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet. Tilsynet skulle også vurdere NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum dermed svekkes.

LES OGSÅ: NRK radio taper i alle regioner

Av tidshensyn har Medietilsynet avgrenset oppdraget. Dybdeanalysene er i hovedsak knyttet til nyhets- og aktualitetstilbudet på nett. Det er gjort analyser både av innholds- og bruksmangfold der nrk.no sitt tilbud er sammenlignet med tilbudet fra kommersielle aktører i nasjonale og regionale markeder. Medietilsynet har i tillegg til egne også hentet inn konkurranseanalyser fra uavhengige medieforskere og ekspertmiljøer.

Hovedkonklusjoner:

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget
  • NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom distriktsvirksomheten
  • NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt
  • NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert
  • Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for digitale nyheter
  • Det er større likheter innholdsmessig mellom de nasjonale «populærmediene», enn mellom NRK og disse aktørene
  • NRK fungerer som en fellesarena når det gjelder mediebruk
  • NRKs samarbeid med kommersielle aktører er i positiv utvikling
  • De kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt
  • Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold

Må følge utviklingen

Selv om konklusjonen i Medietilsynets rapport er at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og ikke er konkurransehemmende for andre aktører, mener tilsynet det er viktig å følge utviklingen i mediemangfold og konkurransesituasjonen jevnlig og systematisk framover, sier direktør Mari Velsand i pressemeldingen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK skader ikke betalingsviljen hos de kommersielle mediene, mener Medietilsynet.  

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK skader ikke betalingsviljen hos de kommersielle mediene, mener Medietilsynet.  

På forsiden nå