Håvik tapte mot bandet i Highasakite-striden

Highasakite DA, ved tre av de tidligere bandmedlemmene, har fått medhold i Patentstyret for sin innsigelse mot at Ingrid Helene Håvik skal ha rett til bandnavnet alene.

Da de var fem: Highasakite i lykkeligere tider, på øving på Svartlamoen før nok en stor turné. Trond Bersu, Ingrid Helene Håvik, Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar eier hver 20 prosent av selskapet Highasakite DA.  Foto: Frank Lervik, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Vokalist og frontfigur Ingrid Helene Håvik søkte i januar i fjor Patentstyret om å få registrert Highasakite som et eget varemerke, noe som ble godkjent. Men i slutten av september kom det en innsigelse fra selskapet Highasakite DA.

Alle de fem tidligere bandmedlemmene eier hver 20 prosent av dette selskapet, som ble meldt oppløst i desember 2016 og siden vært «under avvikling», men det er bare tre av dem, Kristoffer Lo, Øystein Skar og Marte Eberson som står bak klagen.

På vinnerlaget: Kirstoffer Lo er en av de tre bandmedlemmene som nådde frem med sin innsigelse for Patentstyret.  Foto: Helene Mariussen, Adresseavisen

 

Håvik ved sin advokat har ment innsigelsen måtte avvises, ettersom det bare er tre av de fem medeierne i selskapet som står bak innsigelsen, ikke Håvik og Trond Bersu som fortsatt samarbeider under bandnavnet Highasakite. Håvik har også ment at innsigelsen måtte avvises på grunn av at det var hun og Bersu som startet bandet sammen, at det er hun som har skapt verdiene i selskapet gjennom sin rolle som ubestridt bandleder og er den som har skrevet alle låter og alle tekster.

Bandet: - Glade og takknemlige

Håvik kommenterer pantentstyrets konklusjon i VG:

– Vi kommer til å benytte oss av klageretten vår. Alle utgivelser og konserter går som normalt. Og vi bryr oss ikke nevneverdig om dette utfallet, sier Håvik til VG.

- Vi er veldig glade og takknemlige for at våre stemmer ble hørt i denne saken, sier Kristoffer Lo, Øystein Skar og Marte Eberson i en samlet uttalelse til Adresseavisen.


Lo, Skar og Eberson har brukt advokat Ketil Sellæg Ramberg i advokatfirmaet SANDS. Han er fornøyd med utfallet.

- Patentstyret bekrefter med sin avgjørelse at Highasakite var et felleskap og at alle fem eier varemerket gjennom sitt felles selskap, sier Sellæg Ramberg.Les også intervjuet med Kristoffer Lo: Det gode livet etter Highasakite-bruddet

Hele bandet har bidratt

Patentstyret skriver i sin avgjørelse blant annet følgende: Økonomisk har virksomheten vært drevet slik at alle kostnader som er brukt til markedsføring og innspilling av plater har vært delt likt mellom partene. Selv om innehaver har vært oppstarter, og en sentral frontfigur for bandet, har alle fem vært faste medlemmer av bandet og bidratt til bandets utvikling siden 2012.

Etter foretaksnavneregistreringen i 2013 har de også sammen vært økonomisk ansvarlige for bandet. Dette tyder på at navnet var ment å være i felleseie. I tillegg viser all dokumentasjon at navnet har vært brukt som et navn for bandet, og ikke for innehaver alene, i flere år forut for innleveringen av varemerkesøknaden. Etter Patentstyrets syn har det formodningen mot seg at et varemerket som er innarbeidet som et kjennetegn for et band kan være eid av kun ett av bandmedlemmene. En slik ordning forutsetter en klar avtale, noe som ikke foreligger i nærværende sak.

Patentstyret ser også Håviks argumentasjon som relevant, men ender likevel med å ta innsigelsen til følge i sin konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innsider HIGHASAKITE DA har godtgjort retten til varemerket HIGHASAKITE i registrering nr. 292841. Kravet om administrativ overføring tas dermed til følge, og Highasakite DA vil få overført rettigheten til seg, jf. varemerkeloven § 28.

LES OGSÅ: Jeg så ikke for meg Highasakite som et band det er gøy å skrive sladder om


Tapte saken: Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu jobber sammen alene som highasakite, men Håvik tapte saken i Patentyret om å få rettigheten til bandnavnet alene.  Foto: Jørgen Nordby, Adresseavisen

 

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at striden er endelig løst med dette. Det er ankemuligheter i saken, ev. at de fem eierne i Highasakite DA må fortsatt bli enige seg imellom om veien videre, med eller uten advokathjelp.

På forsiden nå