Vikingfunn i Gauldal

- Det gir litt gåsehud når man gjør sjeldne funn

Bare ett grophus er tidligere gravd ut i Trøndelag.
Vevstue fra vikingtid på Foss Lian, Hovin i Gauldal

Arkeolog Silje Elisabeth Fretheim forteller om funnet av ei vevstue fra vikingtid på Foss Lian, Hovin i Gauldalen, Trøndelag

Publisert av NTNU Vitenskapsmuseet Mandag 20. august 2018

Kreditering: Ellen Grav Ellingsen

Saken oppdateres.

I forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Gauldal ble det satt igang et utgravingsprosjekt på Foss Lian gård mellom Hovin og Lundamo. Arkeologene startet utgravingene i mai, og avslutter arbeidet førstkommende fredag.

LES MER: Ragnhild flyttet fra Trondheim - nå lager hun arkeologisk sjokolade på ei britisk øy

Sjeldent funn

Blant funnene som er gjort, er et grophus fra vikingtiden.

- Dette er absolutt overraskende funn. Så vidt jeg vet er det gravd ut ett grophus i Trøndelag fra før av, det finnes ikke så mange i Norge, heller. Det er veldig sjelden at man finner vevlodd, som viser at her har det faktisk stått en vev i vikingtida, forteller arkeolog Silje E. Fretheim, ved NTNU.

- Det er funnet noen grophus i Sverige og Danmark, som har vært knyttet til tekstilhåndverk som veving og spinning. Nå ble det veldig tydelig også i funnet vårt, fortsetter Fretheim.

Mot veggen i grophuset fant arkeologene restene av en oppstadvev. (se video over)

- Det vil si at den har stått opp mot en vegg, slik at renningene har gått nedover. Øverst lå det en bom, med tråder nedover som ble holdt stramme av lodd nederst. Slike oppstadvever har vært i bruk også inn i moderne tid, men de er mest typisk for vikingtid og middelalder, forklarer arkeologen.

LES OGSÅ: Klemenskirken vil bli en attraksjon

- Vet lite om husene

Arkeologene har gravd på tomta ved siden av Foss Lian gård siden mai, og har gjort veldig mange spennende funn.

Feltleder Silje E. Fretheim nede i testhullet, der vi har dyrkningslag ned til 2 meter under dagens overflate.   Foto: Silje E. Fretheim, NTNU Vitenskapsmuseet

 

- Vi har funnet flere hus fra både vikingtid og også fra helt tidlig middelalder, og det er ganske sjeldent at vi finner hus fra denne perioden. Man skulle tro at vi hadde mye på dette fra før, men det som finnes er for det meste knyttet til gravfunn. Husene deres vet vi faktisk lite om, sier Fretheim, og forklarer dette med at husene ligger på dagens gårdstun.

- Der får vi ikke anledning til å sjekke, naturlig nok.

LES MER: «Agnes» fra Trondheim kan ha forklaringen på fryktelige epidemier

- Gir gåsehud

Det meste av tiden har sju arkeologer jobbet med utgravingene, i tillegg til traktorsjåføren som kjører bort masse.

- Det ene huset vi fant lå nesten under matjorda, høyt oppe. Men vi ser at under ligger også annen bosetning, og byrkningslag eller gammel åkerjord i de tykkeste lagene.

Grophella med små skålgroper dukker fram, på en av utgravningas første dager.   Foto: Silje E. Fretheim, NTNU Vitenskapsmuseet

 

 Vi har datert kull helt tilbake til overgangen fra bronsealder til jernalder.

- Hva skjer når du gjør sjeldne funn?

- Det gir litt gåsehud når man finner spesielle ting, vi hadde jo håpet å finne bosetningsspor, men man vet aldri.

LES OGSÅ: DNA fra hundre skjeletter skal vise oss helsetilstanden i middelalderen

Ønsker utstilling

Arkeologene graver ikke der veien skal gå, og gårdstunet skal ligge urørt.

Nærbilde av «fingergropene» på en steinhelle som ser ut til å ha blitt gjenbrukt som dørhelle.   Foto: Silje E. Fretheim, NTNU Vitenskapsmuseet

 

- På den andre siden ligger en gammel kirkegård fra middelalderen, og der ligger nok også rester av en kirke fra 1100-tallet. Vårt område ligger midt mellom to områder som skal bevares, og jeg er usikker på hva som skal skje der.

- Hvordan forvalte funnene?

- Vi tar vare på vevloddene, men det meste blir jo borte. Vi undersøker alt mens vi fjerner det, men de viktigste funnene kan vi ikke ta vare på. Vi tar masse bilder, slik at vi får kart som viser hvordan alt har vært plassert, og tegninger med beskrivelser. Alt dette skal til slutt samles i en rapport. Staten betaler utgravningene, men de er ikke pålagt å betale mer enn rapporten vi lager. Vi håper at de kankje er interessert i å bidra til utstilling og en publikasjon som når ut til flere enn en slik rapport gjør.


På forsiden nå