- Æ ska ha ei stor høn

Grove og mindre grove trønderskrøner helt gratis.

500 Trønderskrøner: Nå - helt gratis. Foto: Adresseavisens fotoarkiv. 

Trøndersk høne