Sorgenfri går inn i Erlik

Gatemagasinet Sorgenfri har samarbeidet med Erlik det siste året.

Saken oppdateres.

Gatemagasinet Sorgenfri startet samarbeidet med Erlik Oslo i fjor vår. Nå har de to stiftelsene søkt Lotteri og Stiftelsestilsynet om en sammenslåing av organisasjonene, skriver Sorgenfri i en pressemelding.

Tilsynet er positive i sitt vedtak, og det jobbes nå med å gjennomføre sammenslåingen.

Sorgenfri og Erlik utgir i dag gatemagasinene Sorgenfri i Trøndelag og =Oslo på Østlandet og andre steder i Norge. Gatemagasinene fungerer som et talerør for vanskeligstilte, og skal gi dem en mulighet til arbeid og inntekt. Salget av gatemagasiner har vært synkende de siste årene, og i Trondheim har det vært vanskelig å tilby kvalitet i produktet.

- Den nye driftsmodellen vil åpne for betydelige innsparinger, særlig i administrasjonen av Sorgenfri i Trondheim. Sammenslåingen vil ikke innebære endringer i tilbudet for målgruppen, hverken i Trondheim, Oslo eller andre steder de to gatemagasinene distribueres, heter det i pressemeldingen.

På forsiden nå