Kommunen måtte avlyse alle prisutdelinger. Denne uka hyllet de både bygg og kulturpersonligheter

Eksperimentboligene på Svartlamon. DIGS-bygget i Krambugata. En tidligere teatersjef og en syrisk kvinneorganisasjon. Alle ble de hyllet av Trondheim kommune denne uka.

Glade prisvinnere samlet på behørig avstand under utdelingen av en rekke kommunale priser denne uka. Fra venstre: Maren Berg Grimstad og Gunnar Halstadtrø fra Fellesverket, Asmaa Derbas fra SKUN, ordfører Rita Ottervik, Rita Abrahamsen fra Jødisk kulturfestival og dramaturg og tidligere teatersjef Per Ananiassen.  Foto: NEP Norway

Saken oppdateres.

Planen var å dele ut Mangfoldsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen, Energiprisen og Kulturprisen festforestillingen, «Prisdryss», i Olavshallen 15. januar i år.

Prisvinnere, juryer og andre involverte var invitert til både utdeling og kulturinnslag fra flere av byens kulturaktører og talenter.

Men den uforutsigbare smittesituasjonen gjorde at kommunen valgte en digital løsning i år.

Se sendingen fra Trondheim kommune her:

Torsdag sendte kommunen ut den digitale prisutdelingen, ledet av kultur- og næringsdirektør Ola By Rise, med ordfører Rita Ottervik og varaordfører Mona Berger som prisutdelere.

Musikk- og humorduoen Jovan Pavlovic og Øystein Dolmen og dansere fra tredje trinn på danselinja på Trondheim katedralskole bidro med kunstneriske innslag i løpet av den halvtimes lange sendingen.

LES OGSÅ: Vinneren av bykunstnerstipendet er kåret

Dette er vinnerne for 2020:

Mangfoldsprisen:

Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge, SKUN

Mangfoldsprisen ble delt ut for 7. gang denne uka. Ordfører Rita Ottervik delte ut prisen til SKUN ved Asmaa Derbas.  Foto: NEP Norway

«SKUN ble etablert etter initiativ fra kvinner med innvandrerbakgrunn for fire år siden. Organisasjonen har store og ambisiøse mål i sitt arbeid med å bidra til et flerkulturelt fellesskap i Trondheim. SKUN setter menneskerettigheter, kvinners frihet og likestilling høyt, og er opptatt av å utvikle kulturell forståelse og integrering av innvandrerkvinner i det norske samfunnet, skriver juryen i begrunnelsen.

Det trekkes også frem at «selv om SKUN er en kvinneorganisasjon, er den opptatt av at integrering gjelder like mye for menn samt barn og unge. I flere av deres aktiviteter inviteres derfor familiene med. De er opptatt av at alle skal lære norsk, men arrangerer også kurs i arabisk for nordmenn. Integrering og inkludering innebærer anerkjennelse av hverandre, på tvers av nasjonalitet og bakgrunn. SKUN arbeider for en stor gruppe innvandrere som har kommet til byen vår etter at krigen i Syria startet».

Frivillighetsprisen:

Røde Kors sin ungdomsarena Fellesverket

Fellesverket ved Gunnar Halstadtrø og Maren Berg Grimstad tok imot Frivillighetsprisen fra ordfører Rita Ottervik  Foto: NEP Norway

«Aktivitetshuset for ungdom bidrar med en sosial møteplass for ungdom gjennom ansatte i organisasjonen, men først og fremst gjennom cirka 50 frivillige. De skaper en sosial møteplass, motvirker ensomhet og sosial ekskludering og jobber på tvers av kulturell, religiøs og sosial bakgrunn», heter det i juryens begrunnelse.

«På Fellesverket opplever ungdom som møtes et fellesskap der de kan føle seg hjemme. Alt skjer i rusfrie rammer med trygge voksne som bidrar til en attraktiv møteplass. Rundt 1300 unike ungdommer benytter tilbudet. De frivillige bidrar til mening og håp i hverdagen for mange unge som trenger fellesskapet dette tilbudet gir», skriver juryen.

Energiprisen:

Eksperimentboliger Svartlamon ved Nøysom Arkitekter, Svartlamon boligstiftelse og husbyggerne/beboerne

Energiprisen ble mottatt av daglig leder i Svartlamon boligstiftelse ved Kathrine Standal på vegne av Eksperimentboliger Svartlamon   Foto: NEP Norway

«Ved årets pristildeling la juryen vekt på at det å redusere energibruk og dermed klimautslipp handler om mer enn tradisjonelle (tekniske) energisparetiltak. Det forbrukes svært mye energi og materielle ressurser for å bygge og utstyre moderne lavenergihus. Det kan derfor ta mange tiår år før gevinsten ved lavere klimautslipp per år oppveier den faktiske miljø- og klimabelastningen ved nybygging», skriver juryen.

Eksperimentboligene på Svartlamon har vakt stor oppmerksomhet, også utenfor Trondheim.  Foto: Håvard Jensen

«Årets prisvinner representerer en motvekt til denne byggemåten, både når det gjelder utforming, organisering, bygging og ressursbruk. Juryen ønsket å premiere Eksperimentboligenes konsept, som er å bygge energi- og ressursvennlig med gjenbruk, bygge rimelig, bygge med egeninnsats, og ikke minst det å bygge nøkternt og arealeffektivt i en byøkologisk og boligsosial kontekst», skriver juryen.

Iacob Sømme bor i et av eksperimentboligene på Svartlamon og tok imot prisen på vegne av beboerne  Foto: NEP Norway

Juryen oppsummerer at «eksperimentboligenes originale svar på både miljømessige og sosiale utfordringer kan vise vei for nytenkning i kommunens boligsatsing. Prosjektet er samtidig en inspirerende tankevekker når det gjelder byggebransjens energi- og klimautfordringer».

LES OGSÅ: Per Kristian Nygård og Line Anda Dalmar hadde 50 000 kroner som skulle holde til alt fra veggpanel til kjøkken- og baderomsinnredning. – Gjenbruk og nøysomhet ble viktige ledetråder, sier de to

LES OGSÅ: Allerede før beboerne hadde flyttet inn, hadde eksperimentboligene på Svartlamon havnet på Nasjonalmuseet

Energiprisen, hedrende omtale:

MAX-bygget ved KLP Eiendom

«Juryen berømmet hvordan det utdaterte bygget er blitt oppgradert til et moderne og innovativt nær nullenergihus. Omfattende ombruk er kombinert med avanserte og smarte energiløsninger og nyvinninger, og bygget vurderes å ha en betydelig signaleffekt.

LES OGSÅ: Det ikoniske bygget er bygd om på en helt spesiell måte

Byggeskikkprisen

Pir II arkitekter, Key arkitekter og Koteng AS for Krambugata 2, med hovedleietaker DIGS

Ola Hoem fra Pir II Arkitekter tok imot Byggeskikkprisen sammen med Key arkitekter og Koteng AS.  Foto: NEP Norway

«Vinneren er et prosjekt som aktiviserer Midtbyen og tilfører gode kvaliteter til gater og byrom. Bygget er et godt eksempel på nennsom fortetting i en kompleks bystruktur, hvor man har lyktes med å lande et moderne formspråk og stort romprogram innenfor Midtbyens skala og uttrykk», skriver juryen.

Krambugata 2 får Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2020.  Foto: Rune Petter Ness

«Bygget er formsterkt og har et moderne, nærmest ikonisk, uttrykk. Likevel spiller det godt på lag med både Folkebiblioteket og Husbanken. Alle de tre store bygningene er kledd i tegl. Dette skaper gode rammer for Peter Egges plass og den enhetlige materialpaletten demper den noe brokete situasjonen», heter det videre i begrunnelsen.

LES OGSÅ: Et hus med hoder i kok

Klemenskirke-utstillingen åpnet med kronprins Haakon på besøk i mai 2019.  Foto: Marthe Amanda Vannebo

«Antikvariske utgravninger på tomta ble utført samtidig som bygget var på tegnebrettet. Planene måtte underveis endres for å tilpasse seg de sensasjonelle funnene som dukket opp i grunnen! Her fant man det som høyst sannsynlig er Olav Haraldssons Klemenskirke, reist rundt år 1015. Det var i denne kirken Olav den hellige lå begravet før han ble flyttet til Nidarosdomen», avslutter juryen.

LES KOMMENTAREN: «Trondheim har fått en fascinerende attraksjon rett ved biblioteket. Den viser oss hvordan byen ble til»

Byggeskikkprisen, hedrende omtale

Boligprosjektet i Mellomila 55–57 ved Koteng Jensen AS, Odd Thommesen arkitekter og Agraff arkitekter

Prosjektet består av en kvartalsbebyggelse med leiligheter mot Ilsvika, i tillegg til seks rekkehus mot Ilsvikøra. «Den nye bebyggelsen glir flott inn sammen med både de lave trehusene og den mer bymessige kvartalsstrukturen i området, og bidrar til å skape et attraktivt gatemiljø», skriver juryen.

Kulturpriser:

Kulturprisen, det profesjonelle kunst- og kulturområdet:

Per Ananiassen

Per Ananiassen fikk Trondheim kommunes kulturpris innenfor det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Ordfører Rita Ottervik delte ut også denne prisen.  Foto: NEP Noway

Bergenseren har i en årrekke ledet en av byens sentrale scenekunstinstitusjoner. Fra 2008 og ut 2020 var han leder ved Teaterhuset Avant Garden, og før det var han dramaturg ved Trøndelag Teater fra 2001 til 2008. «Han ledet arbeidet med planlegging, finansiering og innflytting i Rosendal Teater, som er et fantastisk løft for teaterbyen Trondheim. Samtidig skiftet også teaterhuset navn til Rosendal internasjonale teater», skriver juryen.

Nye Rosendal Teater åpnet høsten 2019.  Foto: Morten Antonsen

LES OGSÅ: Sjefen gir seg etter 13 år. Fortsatt er det én kontroversiell forestilling han får mest tilbakemeldinger på

LES OGSÅ: Karantenen er over: Nå er Trondheims ferskeste kultursjef på plass i jobben

Kulturprisen, fritidskulturlivet:

Jødisk kulturfestival

Ordfører Rita Ottervik delte ut Trondheim kommunes kulturpris innen fritidskulturlivet til Jødisk kulturfestival ved Rita Abrahamsen.  Foto: NEP Norway

Festivalen har som formål å presentere en av byens minoriteters kultur for et bredt publikum i byen. Programmet skal på ulike måter vise hvordan religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk.

Abid Raja holdt åpningstalen under Jødisk Kulturfestival i 2017. Da fortalte han hvordan han selv hadde endret egne holdninger til jøder.  Foto: Kim Nygård

«Festivalen er en brubygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og byens befolkning som gjør den svært viktig for Trondheim. Mangfoldet i kulturuttrykk og tilbud til ulike aldersgrupper. Festivalen hadde tiårsjubileum i 2020, og har vokst seg stor gjennom ildsjelers og mange frivilliges innsats», heter det i juryens begrunnelse.

LES OGSÅ: – Jeg var litt programmert til å føle antipati mot jøder

LES OGSÅ: – Jeg har ligget våken mange netter og tenkt på om det er riktig, eller ikke

På forsiden nå