Berger den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken får opprettholdt sine 30 millioner.

Pengene til den kulturelle spaserstokken videreføres, gjennom økt ramme til fylkeskommunene. Her fra da Tomas «Håkki» Eriksson og Jimmy «Turbo» Lundgren besøkte Kultursenteret for eldre i Strinda.  Foto: Terje VISNES

Saken oppdateres.

I åtte år har eldre hatt glede av det offentlige kulturtiltaket den kulturelle spaserstokken.

Den nasjonale ordningen har vært på ca. 30 millioner kroner årlig siden 2007, i et spleiselag mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet.

Men i høst la regjeringen opp til å kutte tilbudet i statsbudsjettet, og uttalte at de ansatte selv skal stå for kulturinnslagene. Det vakte reaksjoner.

- Uangripelig ordning

I budsjettforliket som ble lagt frem i dag ble det klart at pengene likevel videreføres, gjennom økt ramme til fylkeskommunene.

- Vi er mange som er veldig glade nå. Vi som jobber med dette vet hvor bra tilbudet er, hvor viktig det er for folk, sier Elin Skrede, kulturvert i kulturenheten i Trondheim kommune.

Også Venstres Erling Moe trekker et lettelsens sukk.

- Dette er opprinnelig en Trondheims-oppfinnelse, og jeg har opplevd et sterkt engasjement både blant befolkningen og politikerne i Trondheim om å sikre ordningen videre, sier Venstres Erling Moe.

- Jeg tror dette nå er blitt en uangripelig ordning. Regjerningen kommer nok ikke til å prøve å fjerne støtten igjen, sier han.

Halv million til Jødisk museum

Det er også foreslått at Jødisk museum i Trondheim får en halv million kroner i økning.

- Museet representerer en del av vår kulturarv som det er svært viktig å ivareta for kommende generasjoner. Støtten er viktig for å sikre driften av en viktig kulturinstitusjon, sier Moe.

Litteraturhus og kunsthall ikke prioritert

Det er derimot ikke satt av penger verken til litteraturhus eller den planlagte kunsthallen på brannstasjonen i Søndre gate.

- Ettersom det ikke skal være midler på plass før i 2016, var ikke kunsthallen med i forhandlingene. Men det er viktig at den nevnes i budsjettinnstillingen fra kulturkomiteen, og det arbeider vi for å få til, sier Moe.

Penger til litteraturhus har heller ikke vært prioritert i denne omgang.

- Litteraturhuset har ennå et år igjen av sin prosjekttid. Men jeg har god tro på at dette kan realiseres i kulturkvartalet som vil dannes rundt biblioteket og kunsthallen, sier Moe.

Ikke mer til Avant Garden

For Venstre var det et mål å få økt Teaterhuset Avant Gardens støtte fra 1,2 millioner til 3,2 millioner - for å gi teaterhuset nok penger til å kunne flytte til Rosendal.

I budsjettforliket kommer det frem at Avant Garden likevel ikke får mer utover budsjettforslaget. Flytting til Rosendal er likevel fortsatt mulig, mener Moe.

- Det er ikke godt nok, men det gir et grunnlag. Både i forhold til Avant Garden og kunsthallen skal vi nå forsøke å få kulturkomiteen på Stortinget til å legge inn en forpliktende formulering inn i statsbudsjettet, sier Moe.

- Jeg trakk et lettelsens sukk da jeg så det. Dette er opprinnelig en Trondheims-oppfinnelse, og jeg har opplevd et sterkt engasjement både blant befolkningen og politikerne i Trondheim om å sikre ordningen videre, sier Venstres Erling Moe. 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

- Jeg trakk et lettelsens sukk da jeg så det. Dette er opprinnelig en Trondheims-oppfinnelse, og jeg har opplevd et sterkt engasjement både blant befolkningen og politikerne i Trondheim om å sikre ordningen videre, sier Venstres Erling Moe.  Foto: RUNE PETTER NESS

På forsiden nå