Norge mer attraktivt som innspillingsland

Regjeringen vil styrke de regionale filmmiljøene og lokke utenlandske filmskapere til Norge. Sentrale, trønderske filmfolk er foreløpig forsiktige optimister.

Ny filmmelding: Kulturminister Thorhild Widvey (H) med den nye filmmeldingen på Filmens Hus i Oslo. 

Saken oppdateres.

Da kulturminister Thorhild Widvey (H) la fram filmmeldingen i går ettermiddag, var et av hovedpunktene innføringen av den såkalte incentivordningen fra 2016. Ordningen vil gi filmprodusenter gunstige økonomiske vilkår, noe som gjør Norge til et mer attraktivt og lønnsomt land å legge filmproduksjon til.

Harry Hole i Stockholm

De fleste internasjonale storfilmer og TV-serier spilles i dag inn i land som tilbyr incentivordninger, en ordning som har vært drøftet i Norge i årevis. Ordningen ble særlig aktualisert etter at selskapet som har kjøpt rettigheter til Jo Nesbøs «Snømannen», vurderer å spille inn filmen om Harry Hole i Stockholm. Det foreslås å etablere en filial av Norsk filminstitutt (NFI) i Bergen som får i oppgave å forvalte denne ordningen.

Et annet hovedtrekk i meldingen, er at regjeringen ønsker sterkere regionale filmmiljøer. De regionale filmsentrene skal blant annet få et tydeligere ansvar for barn og unge. Tilskuddene til regionale filmtiltak for disse gruppene skal overføres fra Filminstituttet til de regionale filmsentrene og Internasjonalt Samisk Filmsenter.

Færre filmfond

Geirmund Lykke (KrF), styreleder i Trondheim Kino og leder for festivalstøtteutvalget, er positiv til disse to punktene.

–Både incentivordningen og styrking av de regionale filmmiljøene er positivt for filmmiljøet i Midt-Norge. Jeg er også optimist på vegne av Midt-Norge når det kommer til filmfond. Dagens seks regionale filmfond skal reduseres til to, tre fond. Men filmfondet her i Midt-Norge har gjort en meget god jobb og fått til mye i regionen, og jeg frykter ikke for at fondet her forsvinner, sier Lykke.

Avgiften til Film & Kino vil bli flyttet til statsbudsjettet og i sin helhet benyttet til en ny tilskuddsordning til filmkulturelle tiltak. Norsk filminstitutt (NFI) skal forvalte ordningen. Tilskudd til filmfestivaler, cinematek, dubbing og filmformidling for barn og unge vil bli videreført. Det opprettes et nytt tilskuddsutvalg som får ansvar for å tildele penger til filmfestivaler og cinemateker.

Friske midler?

Silje Engeness, leder for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim, er foreløpig positiv med forbehold.

–Jeg er positiv til at en ny tilskuddsordning flyttes til statsbudsjettet. I dag får filmfestivaler økonomisk støtte fra avgiften på salg av dvd-er og kinobilletter i Norge gjennom bransjeorganisasjonen Film & Kino, men med sviktende dvd-salg er denne støtten kraftig redusert. Når regjeringen nå velger å løfte fram formidling som et satsingsområde, vil det være svært overraskende om det ikke også gjenspeiles i budsjettet i årene som kommer.

Leder Svein Inge Sæther i Cinemateket Trondheim er også glad for at NFI nå skal forvalte støtteordningene til landets cinemateker.

–Vi får endelig gehør for en ny filmpolitikk. Mens vi tidligere var avhengig av dvd-salg, innebærer en ny tilskuddsordning at vi blir betraktet som en viktig del av norsk kultur. Til nå har vi ligget langt bak kunstfeltet med museum, gallerier, scenekunst og musikkfestivaler - som er godt finansiert av staten. Nå gjenstår det å se hvor store ressurser NFI får.

På Fosen: Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt for utenlandske filmskapere å legge filmproduksjonen til Norge. Filmskaper Rune Denstad Langlo fra Trondheim spilte inn kinofilmen «Jag etter vind» i Åfjord på Fosen - nå blir det kanskje flere regissører som bruker trønderske miljø i sine filmer. 

På Fosen: Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt for utenlandske filmskapere å legge filmproduksjonen til Norge. Filmskaper Rune Denstad Langlo fra Trondheim spilte inn kinofilmen «Jag etter vind» i Åfjord på Fosen - nå blir det kanskje flere regissører som bruker trønderske miljø i sine filmer. 

Desentralisert filmproduksjon: Regjeringen vil gi mer penger til filmproduksjon i regionene, noe som etter alt å dømme kommer Midt-Norge til gode. Filmregissør Yngvild Sve Flikke fra Trondheim brukte eksempelvis både Trondheim som location og lokale filmkrefter i sin spillefilm «Kvinner i for store herreskjorter». 

Desentralisert filmproduksjon: Regjeringen vil gi mer penger til filmproduksjon i regionene, noe som etter alt å dømme kommer Midt-Norge til gode. Filmregissør Yngvild Sve Flikke fra Trondheim brukte eksempelvis både Trondheim som location og lokale filmkrefter i sin spillefilm «Kvinner i for store herreskjorter». 

På forsiden nå