- Vi må ta vare på mangfoldet

– Det er når vi er forskjellige at det kommer nye og spennende tanker.

Kronprins Haakon slo et slag for mangfoldet. Video: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Det var en tydelig kronprins Haakon som slo et slag for mangfoldet da han steg opp på Stiklestads talerstol fredag kveld.

– Det er tusen år siden Olav Haraldsson kom hjem fra viking. Han var i 20-årene og var som unge mennesker i dag, ambisiøs og målrettet. Men han hadde to ting fore: Det ene var å styre Norge som ett rike og det andre var å kristne landet. Han døde i 1030 på Stiklestad og var da veldig nære å nå målene sine, innledet kronprinsen, som var opptatt av at alle i dag måtte dra i samme retning for å nå de mange målene som verdenssamfunnet har satt seg.

Tusen tilhørere

Kronprinsen er årets Olsokprofil og snakket til over tusen tilhørere i borggården på det historiske slagstedet i går kveld. Tidligere på dagen fikk kronprinsfamilien se et yrende folkeliv på vei opp til middelaldermarkedet og Stiklestadir. Etter lunsj i langhuset var det duket for åpning av den nyeste tilveksten på plassen, gjesteloftet. Stiklestadir skal bli et helt gårdsanlegg som skal formidle viktige deler av norsk historie.

LES KOMMENTAR PÅ PLUSS: Kan en kommende konge også være en profil?

Det var kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra som sto for den høytidelige åpningen.

– Vi vil takke arkeologer og håndverkere, som med nysgjerrighet og kunnskap har bygget dette gjesteloftet, sa Ingrid Alexandra i flott prinsesse-stil.

Mange muligheter

Kronprinsen tok publikum med på en reise gjennom verdenshistorien i sitt foredrag, og beskrev utviklingen på ulike nivåer. Deretter tok han for seg ungdommen og mulighetene vi har i fremtiden. Han var svært opptatt av det multikulturelle samfunnet med borgere av ulike etniske og kulturelle opprinnelser.

–Verden er også i Norge hvor vi har representanter fra de fleste verdens kulturer. Det er grunnleggende positivt, selv om det også kan gi noen utfordringer, sa han

–Vi hører ofte at det går dårlig med integreringsarbeidet, men hvis vi sammenligner oss med de fleste andre land går det jevnt over bedre i Norge. Vi har verdens beste sysselsetting og nøkkelen er å komme inn på arbeidsmarkedet. Mye riktig er gjort og utdanning og jobb er viktig. Det er med mangfold som med mange andre ting; det er opp til oss hvordan det skal gå.

–Vi må telle noen seire

Kronprinsen understreket at det går fremover på de fleste felt.

–Man får inntrykk av i mediene at det ikke går så bra med verden. Men samtidig er det mye som går bra. Det er viktig å telle noen seire. Vi har begrenset den ekstreme fattigdommen, spesielt i Kina og India, men selv om den er halvert har vi fortsatt 600 millioner igjen som lever i ekstrem fattigdom. Vi har sikret mange flere utdanning, styrket kvinners stilling i verden og sykdommer som hiv/aids, malaria, tuberkulose er på sterk tilbakegang. Dessuten er barnedødeligheten betydelig redusert.

Kronprinsen sa vi trenger flinke folk til finne opp nye bedrifter.

–Trøndelag er Norges kraftsenter når det gjelder nyskaping, sa kronprinsen, og trakk frem NTNU og universitetets linje for entreprenørskap.

Kronprinsen var opptatt av at Norge skulle spille en positiv og konstruktiv rolle i verden.

–Den jobben er det du og jeg som skal gjøre. Alle har en rolle å spille i samfunnet, understreket han.

Tingenes internett

Kronprinsen så også inn i glasskula og var mest bekymret for klima og miljø.

–Klima er en del av bildet, men det går også på mat, vann, dyrkbar mark og mangel på mineraler. Knapphet på ressurser blir et stort tema fremover.

Kronprinsen dro frem det han kalte for fem bølger av innovasjon som har drevet økonomisk vekst.

–Det som kommer til å skape mest vekst fremover er de teknologiene som tar innover seg knapphet på ressurser. Når vi bruker dem tar de samtidig vare på miljøet. Det er dette vi kaller for grønn vekst.

Han dro også frem det han kalte for tingenes internett.

–Når alle tingene våre blir koblet opp mot internett blir de smartere enn oss. Her snakker vi blant annet om kjøleskap som registrerer hva du mangler og får det levert på døra før du er kommet hjem. Det er også en del av fremtiden, sa kronprinsen.

–Men vi trenger veldig mange flinke folk for å gå videre. Vi kan ikke konkurrere på lønn, men på teknologi og kunnskap. Norge trenger folk med stor teoretisk utdannelse.

Har tro på de unge

Kronprinsen sa det var viktig å satse på ungdommen, som tross alt er fremtiden. Han er opptatt av å ta vare på dem som faller utenfor og å gi de beste flere muligheter.

–En tredel faller ut av videregående opplæring. Dette er unge mennesker som vi trenger. Det er masse positivt å hente ut av disse ressursene, mente kronprinsen.

At alt var så mye bedre før avviste kronprinsen med forskjellige undersøkelser som er gjort.

–Når ungdommen blir spurt om hvor fornøyd de er med foreldrene sine svarer hele 70 prosent at de er svært godt fornøyd og veldig mange er fornøyd, sa kronprins Haakon, og fikk applaus fra publikum. Men kronprinsen understreket at det også var mange unge som slet psykisk.

–Flere unge, spesielt jenter, sliter med depresjoner. Samtidig er det flere unge som trives på skolen og det er mindre rus, alkohol og vold. Vi har en fin generasjon unge mennesker som vokser opp, sa kronprins Haakon.

Engasjert: Kronprinsen var opptatt av ungdommen og at alle burde får en sjanse til å delta i samfunnet. – Vi trenger alle ressurser for å skape en trygg og god fremtid, mente han. 

Engasjert: Kronprinsen var opptatt av ungdommen og at alle burde får en sjanse til å delta i samfunnet. – Vi trenger alle ressurser for å skape en trygg og god fremtid, mente han. 

Prins og prinsesse kjørte gammeldags karusell på vikingtunet Stiklestadir. 

Prins og prinsesse kjørte gammeldags karusell på vikingtunet Stiklestadir. 

På forsiden nå