Politikerne vil bygge ut Olavshallen

Toppolitikerne i Trondheim vil bygge ut Olavshallen. Og nesten alle vil bruke mer penger på kulturformål.

Unge talenter utfolder seg på lørdagsskolen i Olavahallen, et lokale politikerne håper kan utvides slik at det tilfredsstiller dagens krav. 

Adresseavisen har stilt seks spørsmål til ti av Trondheims toppolitikere. Svarene viser blant annet at det er stor enighet om å utvide Olavshallen.