Synger på siste verset

Det er ingen «djupt såra og vonbroten» musikkteatersjef Agnes Randers-Pehrson som ved årsskiftet ser opera-institusjonen fusjonere med TSO. Hun ønsker fusjonen alt godt, men hadde håpet å kunne fullføre de siste to årene av åremålet sitt.

- Personlig er jeg litt lei for å forlate Trondheim nå. Jeg hadde regnet med å få gjennomført de to siste årene. Nå begynte det virkelig å løsne og gå bra organisasjonsmessig. Som eneste fast ansatte har jeg bygget opp et nettverk som begynner å få god rutine på operaproduksjon, sier Randers-Pehrson.

Hun tror likevel at opera/musikkteatersaken er i gode hender som en avdeling under TSO. Men spennende blir det.

- At et symfoniorkester administrerer en opera, er relativt sjeldent. Omvendt er vanligere; at en opera har et orkester som også spiller andre ting, sier hun. Med et skjevt smil registrerer hun at TSO regner med å måtte styrke staben med opptil flere personer for å ivareta operadriften etter henne.