Tor Singsaas vigslet i dag:

- Ufattelig stor dag for oss

Tor Singsaas ble søndag vigslet til biskop i Nidaros bispedømme.

Saken oppdateres.

Det var store forventninger til dagens vigsling i Trondheim og køer utenfor Nidarosdomen.

Kongen på plass

Kong Harald og kulturminister Trond Giske var til stede ved vigslingen, som ble foretatt av preses for Bispemøtet, biskop Olav Skjevesland, under gudstjenesten i Nidaros Domkirke.

- En forvalter av kirkens mysterium, sa biskop Skjevesland under vigslingen.

Barn fra Kalvskinnet skole tente adventslys under seremonien som var preget av fest. Selv takket Singsaas både meningheten i den fullsatte Nidarosdomen og sin egen familie.

- En ufattelig stor dag for meg og mine, sa han.

- Glad i folk

– Jeg er glad i folk og glad i Jesus Kristus, svarte Tor Singsaas da han på Vestfrontplassen etter høytideligheten fikk spørsmål fra pressen om å nevne egenskaper som gjør ham egnet som biskop.

Trønderen Singsaas nevnte også at han «hører til her» og «er en del av folket her». Han er født i Trondheim, oppvokst i bygdene Buvik og Melhus i Sør-Trøndelag, og har siden 1978 gjort tjeneste i Nidaros – i tur og orden som stiftskapellan, fungerende domprost og residerende kapellan ved Nidaros domkirke. I 2004 ble han prost i Byåsen prosti i Trondheim.

«Han Tor er tilbake», konstaterte domprost Knut Andresen da han ønsket menigheten – en fullsatt domkirke – velkommen til høymesse og bispevigsling.

– Tungt ansvar

Bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland, holdt vigslingstalen og minnet den nye biskopen både om de forventningene som stilles til ham og det ansvaret embetet innebærer.

– Mange vil vel si at det ikke er lett å være biskop i vår tid. Ja, jeg hører det sies iblant. Hvem har forresten sagt at dét skulle være lett. Ansvaret er tungt, det, og derfor må biskopen selv ha tyngde for å kunne stå trygt i tjenesten, sa Skjevesland.

Han sa også noen ord som brakte tankene til tidens aktuelle begivenheter, også i biskopenes egen krets:

– Nå møter vi en hverdag hvor nyhetsbildet preges av at finansene svaier. Mammon viser hvilken svikefull avgud den er.

Men Skjevesland mente å se «en religiøs oppvåkning», og en lengsel etter noe som går ut over hverdagens trivialiteter.

– Jeg våger en påstand: Vår tid har en ny teft av transcendens, av mysteriet, sa Olav Skjevesland.

– Blikk mot de minste

Tor Singsaas åpnet sin preken med «en dypfølt takk til Gud, og til dere som har kalt meg til tjenesten som biskop i Nidaros».

– Min tjeneste håper jeg vil stå i enhetens og fellesskapets tegn, i samhandling og samarbeid med de mange medarbeiderne i kirke og samfunn, og med ønske om et særlig ømt blikk rettet mot de minste av oss, sa han.

Videre snakket han om Olavsarven knyttet til Nidarosdomen, om bibelens fortellinger om Johannes og Jesus, og om sin tolkning av bibelens budskap.

– Jesus gjør ikke et menneske til en sak. Det er maktmenneskers store fristelse, å gjøre menneskers liv til saker, utstyre dem med et arkivnummer. Da lager jeg meg selv en distanse som skjermer meg mot å bli berørt. Det er også kirkens fristelse. Å gjøre menneskeliv til saker: Fattigdomssaken, innvandrersakene, homofilisaken, narkotikasakene. Alle saker skjuler et ansikt, sa Singsaas i sin preken.

– Takk for støtten

I vigslingsgudstjenesten deltok også biskopene Helga Haugland Byfuglien og Ole Christian Kvarme, biskop Peter Fox fra Den engelske kirke, biskop Elisabeth Dons Christensen fra Den danske folkekirke, biskop Tony Gulbrandzén fra Svenske Kyrkan, biskop Simo Peura fra Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, biskop Sigurdur Sigurdarson fra Den islandske kirke, biskop Øystein Olsen fra Metodistkirken og nylig avgått biskop i Nidaros, Finn Wagle.

På Vestfrontplassen etter høymessen møtte en liten gruppe opp med en plakat med følgende ordlyd: «Takk for støtten til oss homoseksuelle».

– Det setter jeg pris på, kommenterte Singsaas da pressefolk gjorde ham oppmerksom på plakaten.Etterfølger Wagle

Tor Singsaas er 60 år gammel. Han er utdannet ved Menighetsfakultetet, og har siden 2004 vært prost i Byåsen prosti i Trondheim. Singsaas ble utnevnt til stillingen i statsråd 27. juni i år. Han etterfølger Finn Wagle, som gikk av i sommer etter å ha vært biskop i Nidaros siden 1991.

 
 
På forsiden nå