Jan-Lauritz Opstad blir sittende

Styret lar direktøren for Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Jan-Lauritz Opstad, fortsette til tross for at ansatte har uttrykt mistillit til direktøren.

- Styret hadde bedt om direktørens vurdering av situasjonen til dagens styremøte. Den har vi mottatt, og direktøren mente det var best for museet at han blir sittende, forteller styreleder ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Guri Grønflaten.