Forsterker vaktholdet av Gullvåg-bilder

Trondheim Kunstmuseum har hyret ekstra vakthold i forbindelse med Håkon Gullvågs utstilling «Hellig Jord» som åpner søndag.

Saken oppdateres.

– I tillegg til tv-overvåkning vil vi ha ekstra vakter gående i utstillingen, og hvert maleri er solid boltet til veggene, sier direktør Randi Lium i Trondheim Kunstmuseum. Hun ønsker reaksjoner og debatt om utstillingen velkommen, men håper inderlig å unngå alt som kan minne om vandalisme eller voldelige uttrykk for eventuell misnøye.– Trondheim Kunstmuseum har som et av sine mål å være modig. Da er det fantastisk å kunne invitere folk til en så sterk og aktuell utstilling. Jeg er både stolt, glad og beæret på museets vegne, sier direktør Lium som gjerne ser at utstillingen fører til konstruktiv drøfting av kunstens og kunstnerens posisjon og funksjon i samfunnet.

Ble forskrekket

Direktøren innrømmer at hun ble noe forskrekket da hun utpå nyåret ble klar over hvor politisk brennaktuell Gullvågs 50-årsutstilling kom til å bli.– Invitasjonen gjaldt liksom noe annet; utstillingen skulle vise hans arbeid siden forrige gang han gjestet oss i 2001. Jeg var ikke forberedt på dette, sier Lium og viser til at to tredjedeler av utstillingen er malt i løpet av de tre siste månedene med sterke referanser til midtøsten-konflikten og Israels krig mot palestinerne i Gaza.– Museet må jo stå inne for utstillinger vi presenterer, men jeg har selvfølgelig aldri vært inne på tanken å sensurere noen av Gullvågs bilder, sier Lium. Gullvåg har hatt full kunstnerisk frihet, og jeg har stor ydmykhet og respekt overfor de opplevelsene hans har hatt som igjen har utløst dette voldsomme kunstneriske engasjementet, sier hun.Virkeligheten verre– Vi har hatt en spennende prosess og flott dialog. Mange av bildene er jo så ferske at vi nærmest har kunnet følge utviklingen time for time. Etter det første «sjokket» har Gullvåg gjennom kvaliteten, kraften og engasjementet knyttet til de nye bildene overbevist meg om at det er viktig og riktig av oss å vise utstillingen slik den nå blir, sier Lium. Noen av de nye bildene er blant de aller beste i hans kunstnerskap, mener Lium. Bildenes motiv og innhold er dessuten ikke verre enn virkeligheten, sier hun.– Du er ikke redd for å støte noen?– Jeg har mange gode venner i det jødiske miljøet, og innrømmer at tanken på dem har plaget meg litt. Men jeg håper og tror at de ikke vil føle dette som et angrep på dem. Jødeforfølgelsene under krigen var forferdelige, men det må være mulig å fastholde det og samtidig kunne kritisere Israel for overgrep mot palestinerne gjennom krigføringen i Gaza. En urett legitimerer ikke en annen, sier Randi Lium.

 
        
            (Foto: GLEN MUSK)

  Foto: GLEN MUSK

På forsiden nå